Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2004

Lappalainen, Salla-Maria

English in Finnish Magazine Advertisements- Attention and Selling Power?

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Sirkku Aaltonen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Englannin kielen laitos
Pääaine:
Englannin kieli
Sivumäärä:
65
Tutkielma käsittelee englanninkielisten ilmausten käyttöä suomenkielisten aikakakauslehtien, Trendin ja Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen, mainoksissa. Tutkielman taustalla on havainto englannin kielen ja englanninkielisen kulttuurin yleistymisestä suomalaisessa yhteiskunnassa ja kiinnostus tutkia sen näkyvyyttä. Aineistona käytettyjen Trendin ja Kuukausiliitteen numeroista 10/2002-9/2003 otettujen mainosten sekä mainosalan ammattilaisille tehdyn kyselyn avulla se pyrkii selvittämään, miten ja miksi englannin kieltä käytetään suomalaisissa lehtimainoksissa.

Keskeisimmät oletukset tutkielmassa ovat englanninkielisten ilmausten käytön rinnastaminen kuvien käyttöön keinoina kiinnittää kuluttajien huomio mainoksiin sekä se, että englannin kieltä käytetään luomaan tuotteelle ja/tai tavaramerkille tietynlainen imago. Erityisesti jälkimmäinen oletus vaatii pohdiskelua eri kielten symbolisista arvoista. Tutkimusmetodiksi valittiin neljän tuotekategorian (autot, kosmetiikka, matkapuhelimet sekä ruoka ja juoma) mainosten kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkiminen.

Analyysi osoitti, että englanninkielisiä ilmaisuja oli suurimmassa osassa mainoksia ja niitä oli käytetty itsenäisesti tai yhdessä suomen kielen kanssa. Niitä käytettiin sekä imagon luomiseen että kuvien ohella kuluttajien huomion kiinnittämiseen. Mainostamalla englanniksi mainostajat toivovat lisäävänsä tuotteen haluttavuutta saamalla sen vaikuttamaan mm. kansainväliseltä ja nuorekkaalta. Englanninkielisiä ilmaisuja löytyi yleisimmin mainosten ns. allekirjoitusosiosta. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että englannin kielen tämänhetkinen symbolinen arvo Suomessa on korkea, minkä vuoksi sen käyttö on yleistynyt myös mainonnassa.
Avainsanat:
advertising, English, image, symbolical value
© Tritonia 2014-2019