Vaasan yliopiston opinnäytteet

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, 2019

Tyni, Anni

Monikanavaisuus ja henkilöbrändäys sosiaalisessa mediassa - somevaikuttaminen ammattina

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Heidi Hirsto
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Viestintätieteet
Koulutusohjelma:
Viestinnän monialainen maisteriohjelma
Suuntautumisvaihtoehto:
Organisaatioiden viestintä
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
68
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten monikanavaisuus voi toimia sosiaalisen median vaikuttajan työvälineenä henkilöbrändäyksessä. Työni teoriassa perehdytään tarkemmin monikanavaisuuden ja henkilöbrändäyksen käsitteisiin, hyödyntäen digitaalisen retoriikan ja visuaalisen viestinnän menetelmiä. Analyysissa tutkitaan kahden sosiaalisen median vaikuttajan postauksia eri kanavissa. Postauksia on yhteensä 15, ja ne valittiin isommasta otannasta sen perusteella, että ne ovat melko tyypillisiä kuvauksia genrestään.

Sosiaalinen media on alkanut työllistää vaikuttajia kokopäiväisesti ja yrittäjinä vasta viime vuosina. Sosiaalisen median kanavia on tutkittu erikseen, mutta vain vähän yhdessä kokonaisuutena. Aihe on siis vähän tutkittu ja erittäin ajankohtainen.

Tutkimuksen keskeisinä tuloksina totesin monikanavaisuuden olevan vuorovaikutusta ja viestintää eri sosiaalisen median kanavissa, eri tavoin. Henkilöbrändäyksen kannalta on suositeltavaa, että eri kanavissa tuo itsestään erilaisia puolia esiin. Esimerkiksi henkilökohtaiset aiheet tosielämästä kiinnostavat seuraajia.

Postausten sisältö vaihtelee kirjoitetusta kielestä puhuttuun ja pysäytetystä kuvasta liikkuvaan. Myös postauksien pituudet vaihtelevat Twitterin 280 merkistä pitkiin blogipostauksiin. Lisäksi postauksissa on eroja siinä, kuinka kauan julkaisut säilyvät ja palataanko niiden pariin uudestaan.

Jatkossa voisi tutkia kommentointia eri kanavissa, eli tutkimuksen kohteena olisivat enemmän seuraajat kuin vaikuttajat, ja viestinnän kaksisuuntaisuus tulisi vielä vahvemmin esille. Erilaisten vaikuttajien ja näin myös erilaisten vaikutustapojen tutkiminen olisi myös mielenkiintoista. Tässä tutkimuksessa vaikuttajat tekevät melko kaupallista vaikuttajamarkkinointia.
Avainsanat:
sosiaalinen media, henkilöbrändäys, monikanavaisuus, vaikuttajamarkkinointi
© Tritonia 2014-2019