Vaasan yliopiston opinnäytteet

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, 2019

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Mäenpää, Jussi

Ohjelmistorobotiikan käyttöönoton esteet ja mahdollistajat

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tero Vartiainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
93
Varovaistenkin arvioiden mukaan tekoäly ja automatiikka vievät kolmasosan työtehtävistä seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana. Manuaalinen tietotyö tulee vähenemään menestyvistä yrityksistä merkittävästi ja työtehtävät painottuvat tulevaisuudessa automaation suunnitteluun ja valvontaan. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mitkä seikat helpottavat ohjelmistorobotiikan käyttöönottoa yrityksen liiketoiminnassa ja mitkä vastaavasti vaikeuttavat sitä. Tutkimuksessa pureudutaan robotiikan hyödyntämiseen myös onnistuneen muutosjohtamisen avulla. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että ohjelmistorobotiikka haastaa perinteiset kehitysmallit ketteryydellään ja tulevaisuuden odotusarvot ovat korkealla. Esimiehiltä odotetaan voimakasta tukea asioiden edistämiseen mahdollisesta muutosvastarinnasta huolimatta ja hankkeen vetäjällä tulisi olla kokonaisymmärrys suunnasta, jonne ollaan menossa. Samalla tekemiseen toivotaan kokeilevan kulttuurin mahdollistamaa vapaata työskentelyä, jossa myös virheiden tekeminen on sallittua ja niistä otetaan opiksi. Ohjelmistorobotiikan onnistumiseen vaikuttavat sekä henkilöstöön että prosesseihin liittyvät syyt. Myös johdon ja esimiesten tuella on paljon merkitystä. Esteinä ovat sen sijaan esimerkiksi byrokraattisuus, vanhoista prosesseista kiinnipitäminen ja epävarmuus muutoksen keskellä. Asianmukaisilla muutosjohtamisen keinoilla voidaan ohjelmistorobotiikkaa hyödyntää tuloksellisesti.
Avainsanat:
Ohjelmistorobotiikka, muutosjohtaminen, automaatio, digitalisaatio
© Tritonia 2014-2019