Vaasan yliopiston opinnäytteet

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, 2019

Haikola, Iina

Euroopan komission arvonlisäveron toimintasuunnitelma. EU-kaupan yksinkertaistaminen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Sari Hakapää
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
95
Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, miten Komission arvonlisäveron toimintasuunnitelman toteuttaminen näkyy yhteisökaupassa ja vastaako toimintasuunnitelman myötä tulevat järjestelmän muutokset todelliseen tarpeeseen. Tutkielmassa pyritään löytämää vastaus siihen, millaisia ovat toimintasuunnitelman vaikutukset suhteessa todelliseen tarpeeseen ja Komission tavoitteisiin.

Nykyinen järjestelmä ei ole tehokas. Se on altis petoksille, mikä aiheuttaa jäsenmaille verovajetta. Järjestelmään on tehty sen säätämisen jälkeen useita yksittäisiä muutoksia, jotka ovat tehneet järjestelmästä monimutkaisen ja yrityksille raskaan. Lisäksi nykyinen sekä alkuperämaa- että määränpäämaaperiaatteelle perustuva järjestelmä ei toimi johdonmukaisesti. Vuonna 2016 Euroopan komissio on julkaissut arvonlisäveron toimintasuunnitelman, joka sisältää lyhyen sekä pitkän aikavälin parannuksia nykyiseen järjestelmään. Parannusten myötä pyritään muodostamaan lopullinen järjestelmä, joka palvelisi EU:n sisämarkkinoita tehokkaammin ja poistaisi nykyjärjestelmään liittyvät ongelmat.

Tutkitaan Lasten Päivän Säätiön hankintoja nykyisen lainsäädännön valossa. Niiden avulla tarkastellaan sitä, miten nykyisen järjestelmän heikkoudet näkyvät yhteisökaupassa ja millainen on vaikutus liiketoimintaan. Tutkitaan myös komission arvonlisäveron toimintasuunnitelmaa, jotta saadaan käsitys siitä, millaisia muutoksia yhteisökauppaan liittyy lopulliseen arvonlisäverojärjestelmään siirryttäessä. Tutkimussuunnitelma sisältää useita muutoksia yhteiseen arvonlisäverojärjestelmään eikä kaikkien toteutumisesta ole varmuutta, koska niitä ei ole hyväksytty EU-tasolla. Tutkimuksessa on huomioitava myös se, ettei lopulliseen järjestelmään siirtymisen todellisia vaikutuksia voida tietää, vaan vaikutuksia on tutkittava arvioiden perusteella.
Avainsanat:
arvonlisäverojärjestelmä, toimintasuunnitelma, yhteisökauppa
© Tritonia 2014-2019