Vaasan yliopiston opinnäytteet

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, 2019

Vierula, Janne

PORTIT JA ADAPTERIT -ARKKITEHTUURIN SOVELTAMINEN KETTERÄSSÄ OHJELMISTOKEHITYKSESSÄ

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Arvi Lehesvuo/Jouni Lampinen
Tutkinto:
Diplomi-insinööri
Pääaine:
Ohjelmistotekniikka (DI)
Koulutusohjelma:
Tietotekniikan koulutusohjelma (DI)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
69
Ketterien menetelmien käyttö ohjelmistokehityksessä on nykypäivän trendi. Portit ja adapterit -arkkitehtuuria suositellaan käytettäväksi ketterässä ohjelmistokehityksessä, koska sen käyttö parantaa ohjelmiston ylläpidettävyyttä, joka on tärkeää ketterässä ohjelmistokehityksessä. Tutkimuksessa pyritään todentamaan portit ja adapterit -arkkitehtuurin soveltuvuutta ketterään ohjelmistokehitykseen.

Tutkimus suoritettiin tapaustutkimuksena analysoimalla PC-työkalu projektin Businesslogiikan toteutusta Scrum-käyttäjätarinoiden kautta. Projektin tavoitteena oli saada toimitettua kohdeyritykselle asiakasvaatimukset täyttävä PC-työkalu taajuusmuuttajan toiminnallisen turvallisuuden konfigurointiin. Projektissa käytettiin ketterien ohjelmistokehitysmenetelmien käytäntöjä ja PC-työkalun Business-logiikan arkkitehtuurina käytettiin portit ja adapterit -arkkitehtuuria. Business-logiikan tarjoaman rajapinnan formaattina käyttöliittymälle käytettiin JavaScript Object Notation -formaattia. Businesslogiikka toteutettiin C#-ohjelmointikielellä.

Projektin tulokseksi saatiin asiakasvaatimukset täyttävä PC-työkalu taajuusmuuttajan toiminnallisen turvallisuuden konfigurointiin. Tutkimuksen aikana todettiin, että portit ja adapterit -arkkitehtuurin soveltuu käytettäväksi ketterässä ohjelmistokehityksessä. Portit ja adapterit -arkkitehtuurin soveltuvuus ketterään ohjelmistokehitykseen johtuu osittain siitä, että portit ja adapterit -arkkitehtuurista löytyy yhtenäisyyksiä suosittuihin ketterässä ohjelmistokehityksessä käytettyihin suunnitteluperiaatteisiin vakaat riippuvuudet ja riippuvuusinversio. Vakaat riippuvuudet ja riippuvuusinversio -suunnitteluperiaatteiden käyttö parantaa muunneltavuutta, joka on ylläpidettävyyden komponentti
Avainsanat:
Toiminnallinen turvallisuus, ketterät menetelmät, Ylläpidettävyys, Portit ja Adapterit -arkkitehtuuri
© Tritonia 2014-2019