Vaasan yliopiston opinnäytteet

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, 2019

Ekman, Annika

Suomalaisuuden representaatiot Suomi 100 -kampanjan Instagram-tilillä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Koskela
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Viestintätieteet
Koulutusohjelma:
Viestinnän monialainen maisteriohjelma
Suuntautumisvaihtoehto:
Organisaatioiden viestintä
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
91
Syftet med den här pro gradu-avhandlingen är att ta reda på vilka representationer av finskhet som framträder genom bilderna på Finland 100-kampanjens Instagram-konto. Forskningsmaterialet består av bilder som är publicerade på kampanjens Instagram-konto under Finlands 100-årsjubileum. Jag har begränsat materialet till bilder som är publicerade i januari, februari och mars år 2017. Begränsningen baserar sig på att avhandlingen inleddes i början av året 2017. Under de tre månaderna har totalt 224 bilder publicerats. Materialet är ytterligare begränsat till totalt 77 bilder med motiv av människor. Begränsningen baserar sig på kampanjens tema och möjligheten att studera representationer av finskhet.

Jag använder semiotisk bildanalys för att analysera de komponenter som representationerna av finskheten bygger på i bilderna. Vid analysen av finskhetens representationer använder jag därtill teorin om visuella ordningar och myter. Genom att analysera de visuella ordningarna i bilderna skapar jag förståelse för förväntningarna på innehållet av bilden, och jämför deras likheter och skillnader med finska myter. Genom att studera förhållandet mellan representationer, visuella ordningar och finska myter skapar jag förståelse för Finlands varumärke.

Resultatet visade att bilderna i Finland 100-kampanjen representerar finskhet på ett positivt sätt. Bilderna representerar finskhet som naturnära, miljövänlig, jämställd, autentisk, sportslig och självständig. Kampanjens representation av finskhet visade sig vara i linje med tidigare forskning om Finlands varumärke. Jubileumsårets tema ”tillsammans” förverkligas i materialet. Materialets bilder avbildar familjer och vänner tillsammans. Därtill består hela kampanjens innehåll av bilder som är publicerade av medborgare.
Avainsanat:
representaatio, semioottinen kuva-analyysi, kampanjaviestintä, visuaaliset järjestykset, myytti, Suomi 100, yhteisöllisyys, maabrändi
© Tritonia 2014-2019