Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2004

Järvelä, Timo

Tietosuoja ja sähköinen kaupankäynti

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Matti Linna
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Sivumäärä:
68
Tutkielman tavoitteena on selvittää tietosuojaa ja sähköistä kaupankäyntiä. Lisäksi selvitetään mitä tietoja verkkokauppias saa asiakkaistaan kerätä, kuinka tietoja kerätään ja miten tietojen keräämistä vastaan voidaan suojautua.

Aluksi on selvitetty sähköistä kaupankäyntiä ja siihen liittyviä osa-alueita. Yleisimpiä osa-alueita ovat eri liiketoimintamallit, maksujärjestelmät ja salausmenetelmät. Uutena salausmenetelmänä esitellään Verified by Visa –todentamispalvelu, joka on tarkoitettu maksuvälineeksi verkkokaupoissa.

Tietosuojaa on tutkittu pääosin henkilötietolain avulla, joka on esitelty pääpiirteittäin. Tietosuojariskejä ja niiden pienentämiseen tarkoitettuja tapoja, kuten P3P-protokollaa ja sen toimintaa cookies-tiedostojen säätelyyn, on myös selvitetty tutkimuksessa. P3P-protokollaa käyttämällä saadaan tietosuojan tasoa parannettua huomattavasti.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että yritykset eivät aina tiedosta käsittelevänsä henkilötietolain vaikutuspiiriin kuuluvia henkilötietoja. Samoin tietoisuus oman yksityisyytensä menettämisestä lisää verkkopalveluiden käyttäjien varovaisuutta, kun joudutaan luovuttamaan henkilötietoja.
Avainsanat:
Tietosuoja, tietosuojariski, henkilötietolaki, verkkokauppa
© Tritonia 2014-2019