Vaasan yliopiston opinnäytteet

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, 2019

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Sarakorpi, Jaakko

Markkinointi-mixin adaptointi ja standardisointi asiantuntijayrityksen kansainvälistymisprosessissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Arto Rajala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Markkinointi
Koulutusohjelma:
Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
70
Kansainvälinen liiketoiminta kasvaa jatkuvasti kiihtyvällä tahdilla. Globalisaation alkuvaiheessa kansainvälinen liiketoiminta tarkoitti paljolti konkreettisten tuotteiden myymistä tai valmistamista eri kansainvälisillä markkinoilla, mutta myös palveluyritykset lähtivät nopeasti mukaan kansainväliseen liiketoimintaan ja nykyisin lähes kaikki yritykset toimivat vähintään jollain tavalla kansainvälisessä ympäristössä.
Tämä tutkimus tarkastelee, kuinka markkinoinnin johtamisella voidaan vaikuttaa asiantuntijayritysten kansainvälistymisprosessiin kansainvälistyttäessä kehittyville markkinoille. Asiantuntijapalveluita tarjoavat yritykset ovat olleet kansainvälistymisessä varovaisempia johtuen erilaisten asiantuntija- ja konsulttiyritysten riippuvuudesta osaavaan henkilöstöön ja erityisesti kehittyville markkinoille kansainvälistyminen sisältää suuria riskejä, mutta nykyään jo pienetkin asiantuntijayritykset pyrkivät usein suoraan kansainvälisille markkinoille.
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu kansainvälisen markkinoinnin, markkinoinnin johtamisen sekä palveluiden markkinoinnin ja asiantuntijayritysten erityispiirteiden kokonaisuuksien ympärille. Tutkimusongelmaan pureuduttiin kvalitatiivisen tutkimuksen avulla. Paremman ymmärryksen saavuttamiseksi asiantuntijayritysten kansainvälistymisprosessista toteutettiin tapaustutkimus, jossa tutkittiin suomalaista asiantuntijayritystä Market-Visio Oy:tä ja sen kansainvälistymisprosessia Venäjän markkinoille.
Tutkimuksessa havaittiin, että markkinoinnin johtamisen näkökulmasta asiantuntijayritysten tulee kiinnittää huomiota erityisesti markkinointi-mixin palvelu ja ihmiset elementteihin kansainvälistyessään uusille markkinoille. Kehittyvillä markkinoilla oli oma vaikutuksensa tässä ja erityisesti henkilöstön adaptointi voi olla äärimäisen tärkeätä kansainvälistymisprosessin onnistumisen kannalta. Venäjän markkinoilla korostui myös erityisesti promootion ja verkostojen merkitys asiantuntijapalveluiden myynninedistämisessä.
Avainsanat:
kansainvälistyminen, asiantuntijayritys, KIBS, markkinointi-mix
© Tritonia 2014-2019