Vaasan yliopiston opinnäytteet

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, 2018

Korhonen, Miikka

Luovuus osaamisintensiivisellä alalla: mikä edistää ja tukahduttaa luovuutta IT-alalla?

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tero Vartiainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tietojärjestelmätiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
72
Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää, mitä luovuus on, mitkä tekijät edistävät luovuutta sekä mitkä tekijät tukahduttavat luovuutta ICT-alan organisaatioissa. Tutkielman tarkoitus oli lisätä organisaatioiden tietoutta aihepiiristä, jotta niissä toimivat henkilöt löytäisivät työkaluja innovatiivisuuden edistämiseen organisaatiossaan sekä tunnistamaan ja poistamaan luovuutta tukahduttavat tekijät.

Luovuus on vaikeasti määriteltävä, mutta kuitenkin arvokas ilmiö. Sen avulla toteutetaan uusia ja hyödyllisiä asioita, jotka rikastuttavat ihmiselämää henkisellä ja aineellisella elämän osa-alueilla. Luova ihminen kokee usein syvää tyydytystä luodessaan jotakin uutta ja hyödyllistä. Tässä onnistuessaan hänellä tulee olla työhön tarvittavat taidot, riittävä motivaatio työn loppuunsaattamiseksi, sekä otollinen ympäristö.

Vapaus tehdä työtä ajasta ja paikasta riippumatta, arvostava, polarisoitunut ja sosiaalisesti turvallinen työympäristö, riittävät resurssit sekä hyvät, muutos- ja kehitysmyönteiset johtajat koettiin luovuutta edistäviksi asioiksi. Tiukat rajoitukset työssä, niukat resurssit, huono työilmapiiri sekä heikko johtaminen taas koettiin luovuutta tukahduttavaksi.
Avainsanat:
Luovuus, innovaatio, ICT organisaatiot
© Tritonia 2014-2019