Vaasan yliopiston opinnäytteet

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, 2018

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Leppämäki, Essi

”Ei mitään uutta tänään, laitetaan vaikka poliisikoiran kuva.” Suomen poliisin Facebook-viestintä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tanja Sihvonen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Koulutusohjelma:
Viestinnän monialainen maisteriohjelma
Suuntautumisvaihtoehto:
Digitaalinen media
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
74
Tämän tutkimuksen tavoite on selvittää, minkälaista on Suomen poliisin viestintä Facebookissa. Poliisin viestintä on suunnattu kaikille yhteiskunnan eri toimijoille, eli kansalaisille, päättäjille, medialle ja muille turvallisuusalan järjestöille ja yrityksille. Työssäni selvitän, minkälaisia kielellisiä vaikutuksen keinoja poliisi käyttää statuspäivityksissään, sekä mitä viestinnän tehtäviä julkaisujen kuvista voidaan havaita. Tutkimusaineistona on käytetty Suomen poliisin käyttäjätilin päivityksiä kuuden kuukauden ajalta.

Analysoitavia päivityksiä on yhteensä 301 kappaletta ja niiden julkaisutahti oli 0–4 kertaa viikossa. Facebookin päivitysten tutkimusmenetelmänä käytän retorista analyysiä ja kuvasisältöjen analyysissä hyödynnän viestinnän funktioiden teoriaa.

Tutkimus osoitti, että poliisin tekemät päivitykset käsittelivät erilaisia turvallisuutta edistäviä ohjeita ja ajankohtaisia tiedotteita. Päivitykset ovat myös keskustelua herättäviä ja ylläpitäviä sekä paikoin vähäisesti informaatiota sisältäviä. Keskustelua ylläpitävissä päivityksissä toistuvia aiheita olivat poliisieläimet, merkkipäivien toivotukset ja julkaisut, joissa kerrottiin työpäivän tehtävistä, esimerkiksi tehovalvonnoista ja teemapäivistä.

Useimmin päivityksissä pyrittiin vetoamaan järkeen argumentin hyväksymiseksi. Poliisi käytti myös hyötyretoriikkaa ohjatakseen lukijaa kohti haluttua toimintaa. Tunteita herättäviä paatoskeinoja käytettiin toiseksi eniten ja yleisimmin ne käsittelivät lapsiin liittyviä aiheita. Eetoskeinoja oli havaittavissa vähiten. Kuvasisältöjen yleisin tehtävä oli yhteyden ylläpitäminen, mikä vaikutti osaltaan päivitysten tasaisen julkaisuväliin. Julkaisuissa oli poikkeuksetta teksti- ja kuvasisältöjä, joka toimi yhteistyössä vaikuttavuuden luomiseksi.
Avainsanat:
viranomaisviestintä, Suomen poliisi, retorinen vakuuttaminen
© Tritonia 2014-2019