Vaasan yliopiston opinnäytteet

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, 2018

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Lehtonen, Oskar

Lean filosofian jalkauttaminen KNL-laskennan avulla

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Petri Helo
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Industrial Management
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
69
Suorituskyky toimii liiketoiminnalle yhtenä kantavana tekijänä. Tavoitteen saavuttaminen on pystyttävä toteuttamaan mahdollisimman pienillä resursseilla, mahdollisimman suurissa määrin. Jotta kokonaisuutta olisi mahdollisimman helppo valvoa, on suorituskykyä mitattava. Kun tehokkuutta mitataan oikealla tavalla ja tarkasti, on siitä helposti havaittavissa mahdolliset ongelmakohdat. Tutkimuksessani selvitän suorituskyvyn mittaamista laaja-alaisesti KNL-laskentaa, SMED:iä ja Lean ajattelutapaa hyödyntämällä. Soveltuvuusselvityksessä hyödynnetään 3D tulostinta, mutta menetelmää voitaisiin hyödyntää mihin vain tuotantolaitteeseen tai tuotantolinjaan.

Tutkimuksen kirjallisuuskatsaus on koottu perehtymällä aiheesta löytyviin aikaisempiin teorioihin ja tutkimuksiin. Tutkimuksen empiirinen osa on toteutettu KNL-laskennan soveltuvuusselvityksellä jossa hyödynnettiin Microsoft Power BI:n luomaa sovellusta. Tutkimusmuoto on määrällinen tutkimus. Datan keruu on toteutettu 13 avoimella kysymyksellä VY:n e-lomaketta hyödyntäen.

Tutkimuksen perusteella KNL-laskenta ja eri teoriat sen ympärillä ovat hyödynnettävissä suorituskyvyn mittaamisessa. Sillä voidaan luoda mihin tahansa tuotantolaitteeseen tai tuotantolinjaan toimiva KPI-mittaristo ja työstää sitä paremmin ympäristöönsä sopivaksi. Mittaristo auttaa käyttäjäänsä ymmärtämään syvemmin käytettävän laitteen toimintaa ja pureutumaan sen ympärillä oleviin laajempiin kokonaisuuksiin suorituskyvystä ja hukasta.

Avainsanat:
Suorituskyky, KNL-laskenta, Lean filosofia, SMED, KPI-mittaristo
© Tritonia 2014-2019