Vaasan yliopiston opinnäytteet

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, 2018

Tharmaratnam, Chandraruban

Differnt thermal energy storage technologies

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Birgitta Martinkauppi/Erkki Hiltunen
Tutkinto:
Diplomi-insinööri
Pääaine:
Energiatekniikka
Koulutusohjelma:
Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
74
Tämä diplomityö analysoi ja kuvaa uusiutuvaa energia ja sen varastoimista. Eritysesti se analysoi aurinkolämpöä käyttäviä maanalaisiavarastojärjestelmiä. Tämän lisäksi se kuvaa energian varastoimista myöhempään käyttöön. Näillä varastojärjestelmillä on neljä erilaista tapaa energian varastointiin. Nämä neljä varastointi tyyppiä ovat lämpötilan muutoksen perustuvavarastointi, latentti lämpöenergian varastointi, kemiallinen lämpövarastointi (sorptiot) ja mekaaninen varastointi. Näitä järjestelmiä analysoidaan. Lämpöpumppua käytetään paremman tehokkuuden saavuttamiseen. Tämä diplomityö kertoo myös näistä pumpuista. Tulososiossa kerrotaan varastomenetelmien terveysvaikutuksista, taloudellisuudesta ja vaikutuksesta kasvihuonekaasuihin. Lopuksi näiden järjestelmien hyvät ja huonot puolet esitetään päätöososa.
Avainsanat:
Energy storage
© Tritonia 2014-2019