Vaasan yliopiston opinnäytteet

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, 2018

Haavisto, Joonas

Suomeen sijoittavien aktiivisesti hoidettujen sijoitusrahastojen tuotto ja aktiivisuus

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Petri Kuosmanen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Taloustiede
Koulutusohjelma:
Taloustieteen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
85
Rahastosijoittaminen on nykyisin yksi suomalaisten eniten suosimista säästämisen ja sijoittamisen muodoista. Sitä pidetään helppona sekä vaivattomana ja sen voi aloittaa jo hyvin pienilläkin summilla. Viime aikoina aktiivisesti hoidettuja sijoitusrahastoja on kuitenkin syytetty sijoittajien harhaanjohtamisesta, kertoen rahaston aktiivisuuden olevan suurempi kuin mitä se todellisuudessa on. Tässä tutkielmassa selvitetään Suomeen sijoittavien aktiivisesti hoidettujen sijoitusrahastojen todellista aktiivisuutta ja sitä, miten nämä rahastot ovat tuottaneet vertailuindeksiin nähden. Tarkoituksena on selvittää harjoittavatko tutkimuksen kohteena olevat rahastot piiloindeksointia ja kykenevätkö ne tuottamaan vertailuindeksiä parempaa tuottoa. Tutkielmassa käsiteltävä ajanjakso on 30.12.2015 ja 30.06.2017 välinen.

Sijoitusrahastojen todellista aktiivisuutta arvioidaan tutkielmassa Active Sharen ja tracking errorin avulla. Näiden mittarien avulla pyritään selvittämään ovatko tutkimuksen kohteena olevat 15 sijoitusrahastoa mahdollisesti piiloindeksointia harjoittavia toimijoita. Piiloindeksointi on toimintaa, jossa rahasto kertoo dokumenteissaan pyrkivänsä vertailuindeksin tuottoa parempaan tuottoon aktiivisen salkunhoidon avulla, mutta todellisuudessa rahasto tyytyy vain seuraamaan vertailuindeksiään.

Tutkielmassa ilmi tulleiden tulosten perusteella valtaosa Suomeen sijoittavista aktiivisesti hoidetuista sijoitusrahastoista on piiloindeksointia mahdollisesti harjoittavia toimijoita, jotka eivät kykene ”aktiivisen” salkunhoidon avulla saavuttamaan vertailuindeksiä parempaa tuottoa. Helsingin pörssi on pieni markkinapaikka, jolloin vertailuindeksistä poikkeavien valintojen tekeminen voi olla haastavaa. Tämän ei tulisi kuitenkaan toimia selityksenä sille, miksi rahastot harhaanjohtavat sijoittajia väittäen aktiivisuuttaan suuremmaksi kuin se todellisuudessa on. Tulevaisuudessa Finanssivalvonnan tulisi nykyistä kovemmin ottein puuttua sijoittajien harhaanjohtamiseen ja valheelliseen markkinointiin.
Avainsanat:
Active Share, aktiivinen salkunhoito, rahastosijoittaminen, piiloindeksointi, tuotto
© Tritonia 2014-2019