Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2004

Ahonen, Marianne

Bildspråk i friidrottsartiklar och ledarartiklar i Vasabladet

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Marianne Nordman
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Pohjoismaisten kielten laitos
Pääaine:
Ruotsin kieli
Sivumäärä:
73
Tutkielmani aiheena ovat kielikuvat. Selvitän, millaisia erilaisia kielikuvia kahdessa eri artikkelityypissä esiintyy. Tutkimukseni kohteena minulla on Vasabladetin yleisurheiluartikkelit sekä pääkirjoitukset.

Tutkimukseni on kvalitatiivinen. Olen analysoinut artikkelit ja etsinyt niistä erilaisia kielikuvia, jotka olen jaotellut omiin kategorioihinsa. Näitä ovat metaforat, metonymiat, personifikaatiot, eufemismit, hyperbolat, dysfemismit sekä vertaukset. Keskityn työssäni kuitenkin enimmäkseen metaforiin, joita löytyikin runsaasti molemmista artikkelityypeistä.

Olen jaotellut metaforasesimerkit omiin ryhmiinsä. Näitä ovat sota-, kotitalous-, esine-, luonto-, tila-, näytelmä-, hierarkia-, maatalous-, vaate- ja värimetaforat sekä ihmisruumiiseen ja sieluun liittyvät metaforat. Molemmista artikkelityypeistä löytyi runsaasti metaforia, mutta niiden luonne poikkesi toisistaan. Yleisurheiuluartikkeleiden metaforat olivat useimmiten jo kuluneita, kun taas pääkirjoituksissa metaforat olivat tuoreempia. Eroavaisuuksia löytyi jonkin verran myös muiden kielikuvien kohdalla. Esimerkiksi metonymioita ja dysfemismejä esiintyi ainoastaan yleisurheiluartikkeleissa, kun taaas personifikaatioita oli ainostaan pääkirjoituksissa. Yllättävintä koko tutkimuksessani oli lähes täydellinen vertausten puuttuminen molemmista artikkelityypeistä.
Avainsanat:
bildspråk, metafor, friidrottsartikel, ledarartikel
© Tritonia 2014-2019