Vaasan yliopiston opinnäytteet

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, 2018

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Repo, Julius

Yhteiskuntavastuun yhteys yrityksen kannattavuuteen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tuukka Järvinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
66
Yhteiskuntavastuu ja yritysten osallisuus yhteiskunnassa on kehittynyt jo vuosisatojen ajan. Tänään elämme aikaa, jossa yritykset ottavat osaa yhteiskuntavastuun kantoon. Sidosryhmät ovat yrityksen toiminnan keskiössä ja nykyään sidosryhmät olettavat, että yritys integroi strategiaansa yhteiskuntavastuun toteuttamisen. Yritysten tulee nykyisessä globaalissa maailmassa noudattaa kestävän kehityksen arvoja ja periaatteita.

Tutkielmassa tarkastellaan suomalaisten pörssiyritysten yhteiskuntavastuun yhteyttä kannattavuuteen. Tavoitteena on selvittää, ovatko yhteiskuntavastuuseen panostavat yritykset taloudellisesti kannattavampia. Aikaisempien tutkimusten perusteella yhteiskuntavastuuseen panostavat yritykset ovat kannattavampia. Tässä tutkielmassa käytetään mainetutkimusta yhteiskuntavastuun mittaamisessa.

Tutkielman empiirisessä osassa testataan yrityksen yhteiskuntavastuun yhteyttä kannattavuuteen lineaarisen regressioanalyysin avulla. Tutkielman tulokset ovat osittain linjassa aiempien tutkimusten kanssa. Yhteys yhteiskuntavastuun ja yrityksen kannattavuuden (ROE, ROA & nettotulos) välillä on positiivinen, mutta selitysaste jää heikoksi ja tilastollisesti tulos on heikosti merkitsevä.
Avainsanat:
csr, kannattavuus, yhteiskuntavastuu, yritysvastuu
© Tritonia 2014-2019