Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2017

Yli-Luukko, Jaakko

IoT-sovelluksen toteutus, käyttöasteen seuranta

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Petri Välisuo / Jarmo Alander
Tutkinto:
Diplomi-insinööri
Pääaine:
Automaatiotekniikka
Koulutusohjelma:
Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma (DI)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
99
Tuotantoa tehostettaessa on tärkeää mitata laitteiden todellinen käyttöaste. Kun tiedetään, miten koneita käytetään ja mihin aika kuluu, voidaan myös löytää parannuskohteita. Kun saadaan parannettua koneiden käyttöastetta, voidaan lisätä tuotantoa ilman uusien koneiden hankkimista. Pelkkä laitteiden mittaus ei riitä, vaan tieto on hyvä visualisoida helposti ymmärrettävään muotoon.

Työssä kävin läpi erilaisia kaupallisia ja vapaan lähdekoodin IoT-järjestelmiä ja niiden käyttömahdollisuuksia. Vertailin myös eri toimijoiden pilvipalveluja IoT-järjestelmän toteuttamisnäkökulmasta ja palvelimen sijoitusalustana. IoT-järjestelmä voidaankin toteuttaa erilaisilla alustoilla ja tekniikoilla. Laitteiden ja tekniikoiden kehittyessä on tärkeää, että järjestelmä on helposti päivitettävissä.

Toteutettu järjestelmä seuraa laitteiden käyttöä ja esittää visuaalisesti koneiden käyttöasteen. Toteutin järjestelmän modulaarisesti. Järjestelmä on jaettu osiin, jolloin järjestelmän osia voidaan kehittää ja muuttaa toisistaan riippumatta. Rajapinta eri osien välillä onkin oltava mahdollisimman pysyvä ja hyvin tuettu.

Laitteiden tilatiedon lukemiseen käytin Raspberry Pi -korttitietokoneita, jotka lähettävät tiedon palvelimelle. Tiedon visualisoinnin toteutin selainpohjaisesti, jolloin käyttö onnistuu suoraan lähes kaikilla laitteilla, joissa on Internet-selain. Työnjohdon lisäksi visualisoitu reaaliaikainen tieto esitetään myös työntekijöille taukotilassa sijaitsevassa televisiossa.

Toteutettu järjestelmä on asennettu konepajaan, jossa järjestelmällä seurataan hitsauskoneita, särmäyspuristimia, laserleikkuria, levyntyöstökeskusta ja robottisolua.
Avainsanat:
esineiden Internet, teollinen Internet, datan visualisointi, käyttöaste
© Tritonia 2014-2019