Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2017

Toikka, Sandra

Yrityskauppaneuvotteluiden keskeytymiseen varautuminen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Vesa Annola
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
79
Yrityskauppa on yksi liike-elämän merkittävimpiä sopimuksia. Ennen yrityskaupan solmimista käydään tavallisesti pitkät yrityskauppaneuvottelut, johon sitoutuu runsaasti yrityksen resursseja. Neuvottelujen keskeytyminen on yritykselle aina suuri riski johon tulee varautua. Vaikka pääsääntönsä mukaisesti neuvottelut eivät sido ja neuvottelukulut tulee jokaisen neuvottelijan korvata oman neuvotteluriskinsä perusteella, neuvotteluja ei voi kuitenkaan käydä täysin ilman vastuun kehittymisen mahdollisuutta. Tämän vuoksi neuvotteluajan käyttäytymisellä ja sen aikana solmittavilla sopimuksilla on tärkeä merkitys neuvottelujen lopputuloksen kannalta.

Neuvottelujen keskeytyessä korvausvastuu määräytyy sen mukaan, minkä vuoksi neuvottelut ovat keskeytyneet. Tutkielman näkökulmasta merkittävimpinä syinä ja korvausvastuun aiheuttajina voidaan pitää sopimussitovuuden kehittymistä, perustellun luottamuksen herättämistä sopimuksen päättämisen suhteen ja lojaliteettivelvoitteen rikkomista. Toteutuessaan nämä eivät kuulu neuvotteluriskiin vaan neuvotteluvastuuseen, jonka perusteella määräytyy korvausvastuu vastapuolta kohtaan.

Yrityskauppaneuvottelujen aikaisen vastuun arvioinnin haasteena on erityisesti neuvotteluvaiheeseen sovellettavissa olevan erityislainsäädännön puuttuminen, sopimussitovuuden olemassaolon ja neuvotteluvastuun kehittymisen epäselvyys sekä lojaliteettivelvoitteen noudattaminen. Tilannetta hankaloittaa myös osapuolten pyrkimys itselle mahdollisimman edulliseen sopimukseen, joka on usein ristiriidassa vastapuolen edun kanssa.
Avainsanat:
yrityskauppaneuvottelut, neuvotteluriski, neuvotteluvastuu, sopimusoikeus, yrityskauppa
© Tritonia 2014-2019