Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2017

Mäki, Tapani

Bitcoin-virtuaalivaluutan ja kullan mahdollisuudet suojata tuottoa rahoitusmarkkinoiden epävakaissa ja turbulenteissa vaiheissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Juuso Vataja
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Taloustiede
Koulutusohjelma:
Taloustieteen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
58
Tässä tutkielmassa tarkastellaan bitcoin-virtuaalivaluutan sekä kullan mahdollisuuksia suojata sijoitusportfolion tuottoa. Tutkimuksen alussa käydään läpi molempien sijoitusinstrumenttien ominaisuuksia, eroja ja samankaltaisuuksia. Sekä vuonna 2008 lanseerattu bitcoin että kautta historian vaihdon välineenä tunnettu kulta ovat tarjonnaltaan rajallisia, mikä vaikuttaa niiden arvon muodostumiseen ja vaihteluun. Tässä tutkimuksessa selvitetään, vaihtelevatko bitcoinin ja kullan arvot samalla tavalla eri aikaväleillä ja onko bitcoiniin sijoittamalla mahdollista saada tuottoa sijoitusmarkkinoiden kriisien aikana.

Tutkimuksessa käytetään deskriptiivistä menetelmää ja analysoidaan aikasarja-aineistoja kullan, bitcoinin, S&P 500 -osakeindeksin ja Yhdysvaltain dollarin ja euron vaihtokursseista. Aikasarjat on muokattu sisältämään viiden arkipäivän päätöskurssit, vaikka bitcoinilla voidaan käydä kauppaa seitsemänä päivänä viikossa.

Tutkimuksen alussa esitellään tutkimuskohteet, eli bitcoin ja kulta, minkä jälkeen käsitellään rahajärjestelmiä ja niiden keinoja paniikkien välttämiseen. Yleisen osuuden jälkeen tutkimus keskittyy empiiriseen osuuteen, jossa tutkitaan kullan ja bitcoinin korrelaatiota muihin sijoituskohteisiin ja perehdytään tarkemmin edellä mainittujen kurssien kehitykseen ja volatiliteettiin.

Tutkimuksen keskeisinä havaintoina voidaan pitää kullan hinnan negatiivista ja toisaalta taas bitcoinin positiivista korrelaatiota S&P 500 -osakeindeksiä kohtaan. Muilta osin bitcoinia ja kultaa voidaan pitää samankaltaisina sijoituksina, sillä molemmilla on rajoitettu tarjonta, eikä niiden omistamisesta makseta osinkoa. Kullan korrelaatio Yhdysvaltain dollarin ja euron valuuttakurssiin eroaa huomattavasti bitcoinin korrelaatiosta dollarin ja euron valuuttakurssia kohtaan.
Avainsanat:
Bitcoin, virtuaalivaluutat, kulta, rahajärjestelmät, valuuttakurssit
© Tritonia 2014-2019