Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2017

Lenni-Taattola, Antti

Tuloksenjärjestely suomalaisissa pörssiyhtiöissä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Teija Laitinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
75
Yrityksen johdolla on mahdollisuus vaikuttaa yrityksen raportoituun tulokseen tuloksenjärjestelyllä. Tuloksenjärjestelyä on mahdollista suorittaa jaksotusten sekä reaaliprosessin kautta, ja tässä tutkimuksessa on päädytty keskittymään tarkemmin jaksotuksiin perustuvaan tuloksenjärjestelyyn. Tuloksenjärjestelylle on useita motiiveja ja niitä esitellään tämän tutkimuksen teoriaosassa.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, käyttävätkö yritykset tuloksenjärjestelyä, jotta ne voisivat raportoida positiivisia tuloksia tai positiivisia tuloskehityksiä. Mikäli tuloksenjärjestelyä havaitaan, tutkimusta jatketaan tarkastelemalla harkinnanvaraisten jaksotusten osuutta tilanteissa, joissa tuloksenjärjestelyä oltiin havaittu. Harkinnanvaraiset jaksotukset lasketaan tässä tutkimuksessa muunnellulla Jonesin mallilla.

Tutkimuksessa havaittiin, että yritykset käyttävät tuloksenjärjestelyä voidakseen raportoida positiivisia tuloksia. Yritysten ei kuitenkaan havaittu käyttävän tuloksenjärjestelyä voidakseen raportoida positiivisia tuloskehityksiä. Yritysten ei myöskään havaittu käyttävän harkinnanvaraisia jaksotuksia voidakseen raportoida positiivisia tuloksia.
Avainsanat:
tuloksenjärjestely, harkinnanvaraiset jaksotukset, muunneltu Jonesin malli
© Tritonia 2014-2019