Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2017

Rintamaa, Karri

Virtuaalitodellisuuden vaikutukset immersioon digitaalisissa peleissä. Tarkastelussa pelaajakokemukset kauhupelissä Resident Evil 7 Teaser Demo: The Beginning Hour

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anita Nuopponen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Viestintätieteet
Koulutusohjelma:
Teknisen viestinnän maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
92
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten virtuaalitodellisuus muokkaa käyttäjien kokemusta immersiosta digitaalisissa peleissä. Tarkastelussa oli pelaajakokemukset kauhupelissä Resident Evil 7 Teaser Demo: The Beginning Hour. Teoreettinen viitekehys pohjautui digitaalisiin kauhupeleihin, immersion rakentumiseen ja virtuaalitodellisuuteen. Tutkimusongelmaa tarkasteltiin Ermin ja Mäyrän immersiomallin avulla.

Tutkimusmenetelmänä oli neljän testipelaajan kahdessa eri pelitestiympäristössä syntyneiden immersiokokemuksien vertailu. Testiympäristöissä pelaajat pelasivat testipeliä virtuaalitodellisuudessa ja ilman sitä. Kokemuksia kartoitettiin teemahaastattelun ja pelaajien havainnoimisen avulla. Materiaali jaettiin immersiomallin mukaisiin luokkiin, joissa vertailtiin immersiokokemuksia ja niiden eroja. Ilman virtuaalitodellisuutta pelattaessa keskeisiksi immersiotekijöiksi muodostuivat grafiikka ja äänet tunnelman luojina sekä genrelle tyypillinen tarina. Virtuaalitodellisuudessa immersiotekijät olivat monipuolisempia. Keskeisimpiä olivat tilan tuntu, syvyysvaikutelma ja äänet. Löydökset tukivat hypoteesia siitä, että virtuaalitodellisuudessa immersiokokemus on vahvempi kuin vastaava kokemus ilman sitä.

Tutkimus osoitti, että virtuaalitodellisuus ei ole pelkästään immersiota vahvistava tekijä, vaan myös pelinkehityksellinen työväline, joka mahdollistaa esimerkiksi uudenlaisten pelimekaanisten ratkaisujen käytön. Löydöksillä voi olla suuri merkitys pelinkehityksellisestä näkökulmasta. Tutkimus osoitti myös, että vanha immersiomalli on sellaisenaan riittämätön, kun tarkastellaan immersiota virtuaalitodellisuudessa.
Avainsanat:
digitaalinen peli, immersio, kauhupeli, pelaajakokemus, virtuaalisilmikko, virtuaalitodellisuus
© Tritonia 2014-2019