Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2017

Kirsilä, Aleksi

Metatason ohjeistus sähköisen tilintarkastuksen tietojärjestelmien käytettävyyden suunnitteluun

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tero Vartiainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Koulutusohjelma:
Teknisen viestinnän koulutusohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
86
Tutkimus käsittelee sähköistä tilintarkastusta käytettävyyden näkökulmasta. Sähköiset alustat toimivat tilintarkastajien työkaluna sekä optimaalisessa tilanteessa tuottavat lisäarvoa myös asiakkaille. Digitaaliset työkalut tuovat kilpailuetua tilintarkastusalalla jota kaikki merkittävimmät tilintarkastusyhteisöt tavoittelevat.
Tavoitteena oli luoda metatason ohjejoukko, joka sisältää yleisen tason ohjeita hyvän käytettävyyden suunnittelemiseksi ja käytettävyyden parantamiseksi. Ohjejoukko soveltuu myös muiden digitaalisten työkalujen suunnittelun tueksi tilintarkastusalalla.
Tutkimusmenetelmänä tutkimuksessa oli suunnittelutiede, joka vaiheistaa metatason ohjeistuksen suunnitteluprosessin. Artefakti rakennettiin aiempien tutkimusten pohjalta muodostuneista käytettävyyden suunnittelumalleista. Käytettävyyden suunnittelumalleista muodostettiin ohjeistus, jolla saavutetaan käytettävyydeltään onnistunut tietojärjestelmä palvelemaan sähköisen tilintarkastuksen tarpeita. Suunnittelutiede valittiin tutkimusmenetelmäksi koska tavoitteena oli antaa joukko ohjeita hyvän käytettävyyden suunnittelemiseksi.
Meta-ohjeistusta demonstroitiin toimeksiantajan tietojärjestelmän kehitysprojektiin simuloiden. Demonstroinnin pohjalta arvioitiin ohjeistuksen hyvyys. Tietojärjestelmä toimii alustana alfa-yrityksen asiantuntijoiden sekä asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa. Tutkimuksen viitekehyksen muodostavat käytettävyys ja sähköinen tilintarkastus.
Tuloksena saatiin vastaus kysymykseen: Miten käytettävyys voidaan ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa? Meta-ohjeistus sisältää joukon ohjeita hyvän käytettävyyden suunnittelemiseksi. Lisäksi tutkimuksen havainnot tuovat tietoa tilintarkastusalan sähköisten työkalujen käytettävyysongelmista sekä siitä, miten ne voidaan välttää. Tuloksena syntyvää artefaktia sovelletaan toimeksiantajan tietojärjestelmän kehityksessä.
Avainsanat:
Artefakti, käytettävyys, käyttäjälähtöinen suunnittelu, suunnittelutiede, sähköinen tilintarkastus
© Tritonia 2014-2019