Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2017

Jaatinen, Henna

TYÖNANTAJAN OIKEUS TYÖEHTOJEN YKSIPUOLISEEN MUUTTAMISEEN

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Vesa Annola
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
77
Liike-elämä muuttuu nykyään jatkuvasti ja yritysten on oltava hyvin muuntautumiskykyisiä säilyttääkseen kilpailukykynsä. Henkilöstö on suomalaisille yrityksille merkittävä kustannustenerä ja työsuhteet puolestaan jokseenkin joustamattomia. Tutkielmassa tutkitaan, miten yritys voi laillisesti muuntautua myös henkilöstön suhteen voidakseen sopeutua muuttuvaan ympäristöön.
Tutkielmassa tutkitaan työtuomioistuimen ja korkeimman oikeuden oikeustapauksia sekä lain säännöksiä ja oikeuskirjallisuutta, jotta saadaan selville direktio-oikeuden rajat, sekä irtisanomisoikeuden ja erityistilanteiden vaikutukset työnantajan oikeuteen muuttaa työehtoja. Lisäksi tarkastellaan, minkälaisia yksipuoliset muutokset voivat olla.
Työehtojen yksipuolisen muuttamisen oikeudellisuuden arviointi on monimutkaista, sillä tapaukset ratkaistaan aina tilannekohtaisesti ja kokonaisuutta arvioiden. On löydettävä ne pääsäännöt, jotka oikeuttavat yksipuolisen muuttamisen ja tutkittava tarkasti toimen kohtuullisuutta ja oikeudenmukaisuutta.
Työehtojen yksipuolisen muuttamisen lainmukaisuuden tunteminen on oleellista, sillä laiton muuttaminen on riskialtista. Se voi johtaa muun muassa suurten korvausten ja oikeudenkäyntikulujen maksamiseen sekä työntekijän työpaikan ja toimeentulon menettämiseen.
Avainsanat:
työehdot, työsuhteen ehdon yksipuolinen muuttaminen, direktio-oikeus, irtisanomisoikeus, työsopimuksen sitovuus
© Tritonia 2014-2019