Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2017

Vahtoranta, Anni

Zur Gattung 'Biographie' als narrativer Text, dargestellt an Werken Der Fall Romy Schneider von Michael Jürgs und Romy Schneider von Günter Krenn

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Christoph Parry
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Saksan kieli ja kirjallisuus
Sivumäärä:
70
Tutkielman tarkoituksena on tarkastella pääroolistaan Sissi-elokuvatrilogiassa tunnetuksi tulleen, ja Itävallassa syntyneen näyttelijän, Romy Schneiderin henkilökuvaa. Henkilöanalyysin lähdekirjallisuus käsittää kaksi hänestä kirjoitettua elämäkertaa Der Fall Romy Schneider (2008), Michael Jürgs ja Romy Schneider (2013), Günter Krenn. Analyysin tarkoituksena on myös vertailla kirjojen sisältöä ja rakennetta. Tarkastelun pohjana käytetään eri para- ja peritekstejä. Toisessa pääluvussa esitellään lyhyesti Schneiderin lisäksi myös elämäkertojen kirjoittajat. Tutkielman teoriaosan keskeisiä käsitteitä ovat muun muassa elämäkerta, oma elämäkerta, elämäkerran rakenne ja sisältö, elämäkertatekstien ominaispiirteet sekä henkilökuva ja henkilökuva-analyysi.

Lähdekirjojen keskeisinä eroavuuksina voidaan pitää kirjoittajien persoonallista kirjoitustyyliä ja asioiden esittämistapaa. Krenn määrittelee Jürgsin kirjan ”perinteisen elämäkerran” sijaan ”elämäkerralliseksi romaaniksi”. Kirjan tekstin tyyliä voi myös luonnehtia sensaatiomaiseksi. Tekstissä käytetään lisäksi dialogia. Kappaleiden otsikointikin on toteutettu kyseisissä kirjoissa eri tavalla. Jürgs käyttää kirjassaan kappaleiden edellä pelkästään roomalaisia numeroita. Krenn puolestaan hyödyntää joissakin otsikoissa myös elokuvien nimiä, joissa Schneider on esiintynyt. Kirjojen sisällön rakenteeseen liittyvät eroavaisuudet käsittävät lähinnä eri para- ja peritekstien sijoittelun. Schneideria koskevien faktojen esitystapa ja järjestys vaihtelevat kirjoittajan mukaan. Kirjojen pohjalta häntä voi kuvailla ristiriitaiseksi persoonaksi: samaan aikaan vahvaksi ja määrätietoiseksi, mutta toisaalta heikoksi ja epävarmaksi ihmiseksi. Tutkimuksen keskeisenä lähdekirjallisuutena käytetään saksankielisen kirjallisuuden sanakirjoja, elämäkertaa käsittelevää käsikirjaa ja muita asiaan liittyviä teoksia sekä Internet-sivuja.
Avainsanat:
Biographie, Roman, Fokalisierung, Porträt, Paratext
© Tritonia 2014-2019