Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2017

Bragge, Rafael

Wortschatzerweiterung durch Entlehnungen, Hybridwörter und Kurzwörter am Beispiel einer IKT-Strategie

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Mariann Skog-Södersved
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Saksan kieli ja kirjallisuus
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
71
Tässä pro gradu-tutkielmassa tutkimusmateriaalina on Sveitsistä peräisin oleva ICT-strategia, jossa tutkitaan, millä sananmuodostuskeinoilla tutkimuksessa käytettävän ICT-strategian erilaiset lainasanat, hybridisanat ja lyhennesanat ovat muodostuneet. Tutkimuksessa sananmuodostuskeinoihin kuuluvat kompositio, derivaatio, konversio sekä lyhenteiden sananmuodostaminen. Tutkimuksen perusteella katsotaan myös, mitkä sananmuodostuskeinot ja sanaston karttumistavat ovat ICT-strategiassa tyypillisiä, epätyypillisiä ja suhteellisen yleisiä.

Ensimmäiseksi taustatietoina selitetään, mitä tarkoittavat ICT, strategia sekä ICT-strategia. Taustatietojen jälkeen tutkimuksessa käytettävät sananmuodostuskeinot luetellaan ja käydään läpi teoriassa. Kyseisten sananmuodostuskeinojen luetteloinnin ja läpikäymisen jälkeen on vuorossa tutkimuksissa käytettävien sanaston karttumistapoihin liittyvä teoria. Näiden jälkeen teoriassa esitellään vielä erilaisia morfeemeja. Nämä morfeemit liittyvät tutkimuksessa käytettäviin sananmuodostuskeinoihin ja sanaston kartuttamistapoihin. Ennen analyysiä selitetään myös, miten tutkielman analyysiosuus käydään läpi, ja mitä asioita analyysissä pitää huomioida.

Tutkimuksen analyysin perusteella komposition avulla muodostuvat lainasanat ja hybridisanat olivat hyvin tyypillisiä ICT-strategialle. Hyvin tyypillistä oli myös se, että tutkimusmateriaalissa tulee vastaan paljon lainasanoja ja hybridisanoja. Derivaatiolla ja lyhenteiden sananmuodostamisella oli suhteellisen pieni merkitys tutkimuksessa käytetyssä ICT-strategiassa. Tämän tutkimuksen perusteella konversio oli epätyypillinen sananmuodostuskeino.
Avainsanat:
IKT-Strategie, Entlehnungen, Hybridwörter, Kurzwörter, Komposition, Derivation, Konversion, Kurzwortbildung
© Tritonia 2014-2019