Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2017

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Korhonen, Hanna

Tasaisen tuottavuuskasvun tavoittelu

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Hannu Piekkola
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Taloustiede
Koulutusohjelma:
Taloustieteen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
48
Tutkielmassa tarkastellaan tasaisen tuottavuuskasvun edellytyksiä Suomessa, sillä tuottavuuskasvu on merkittävä tekijä pitkänaikavälin talouskasvussa. Talouskasvu on hyvinvoinnin edellytys, jolloin pitkän tähtäimen talouskasvun tekijöiden tutkimisessa on kyse tulevien sukupolvien hyvinvoinnin tutkimuksesta. Suomen tuottavuuskasvun vaihtelevuus oli yksi motivaatiotekijä tutkimuksen toteuttamiselle. Tutkielmassa haluttiin pystyä määrittämään suurempia teemoja, joiden nähtäisiin johtavan vakaampaan tuottavuuskasvuun ja siten talouskasvuun. Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, jossa pyrittiin olemaan nojaamatta mihinkään tiettyyn talousteoreettiseen viitekehykseen.

Alussa määriteltiin talouskasvun tekijöistä tuottavuuskasvu, sekä tarkasteltiin sen vaikutusta talouskasvuun. Tämän jälkeen tuottavuuskasvun tekijöitä purettiin osiin, jolloin pohdittiin enemmän innovaatioita ja innovointia – niiden esteitä ja mahdollistajia. Innovointi on eriteltävissä innovaatioihin ja merkittäviin innovaatioihin. Tässä tutkielmassa haluttiin nimenomaan painottaa suurempia kokonaisuuksia, jonka vuoksi esiteltiin suurimpia yhteiskunnan ongelmakohtia, joilla on potentiaali pysäyttää vajaat panostukset tuottavuuden ja talouden kasvattamiseen. Tekijöiden tiedostaminen on tärkeää, jotta talouspoliittisessa päätöksen teossa ei aiheutettaisi epäsuoraa vahinkoa tuottavuuskasvun tekijöihin.

Viimeisissä kappaleissa käytiin läpi talouspolitiikan nykyraameja, sekä mahdollisia ongelmakohtia. Viidennessä kappaleessa haluttiin esitellä päätekijöitä, joiden katsottiin tutkielman tulosten mukaan olevan erillään ja yhteisvaikutuksillaan tasaisen tuottavuuskasvun tärkeitä tekijöitä nyky-yhteiskunnassa. Tutkielman tavoite oli ennen kaikkea jatkaa keskustelua tuottavuuskasvun tekijöistä ja pyrkiä vetämään yhteen talouskasvun, tuottavuuskasvun ja innovaatioiden ympärillä olevaa kirjallisuutta.
Avainsanat:
tuottavuuskasvu, innovaatiot, talouspolitiikka
© Tritonia 2014-2019