Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2017

Lampimäki, Maria

Multimodal Construction of a Cookery Book and a Cooking Show in Finnish Translation and Subtitling. The Use of Visual and Verbal Information in Jamie Oliver’s The Naked Chef

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Nestori Siponkoski
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Englannin kieli
Koulutusohjelma:
Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Englanti
Sivumäärä:
74
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten samat reseptit on esitetty kahdessa keskenään erilaisessa multimodaalisessa tekstissä: suomeksi tekstitetyssä The Naked Chef -ruokaohjelmassa ja The Naked Chef -keittokirjan suomenkielisessä käännöksessä. Tutkimuskysymykset olivat: 1) Kumpi teksteistä on enemmän visuaalinen ja kumpi verbaalinen? 2) Millaista tietoa välitetään visuaalisesti ja millaista verbaalisesti, ja onko kyseisten tekstien välillä eroa siinä, miten ne esittävät samoja aiheita? 3) Kuinka visuaalinen informaatio vaikuttaa ruokaohjelman tekstittämiseen ja keittokirjan kääntämiseen?

Teorian näkökulmana tutkimuksessa käytettiin multimodaalisuuden käsitettä, tarkemmin sanottuna eri moodien vaikutusta tekstien kääntämiseen. Kuvan ja tekstin suhteella voitiin perustella ruokaohjelman tekstityksessä tapahtuneet poistot. Tekstityyppinäkökulman avulla puolestaan selvitettiin, että poistot voivat liittyä myös operatiiviseen tekstityyppiin, jos sama tieto on saatavilla visuaalisesti.

Oletuksena tutkimuksessa oli, että keittokirja olisi verbaalisempi kuin ruokaohjelma sekä verbaalisen tiedon suhteessa visuaaliseen että verbaalisten ohjeiden kokonaismäärässä. Tutkimuksessa selvisi, että keittokirjassa oli enemmän verbaalista tietoa suhteessa visuaaliseen kuin ruokaohjelmassa, mutta verbaalisten ohjeiden kokonaismäärä oli silti suurempi ruokaohjelmassa. Tutkimuksen perusteella voidaan myös todeta, että ohjeita annettiin liittyen käsittelyyn, mittaamiseen, lopputulokseen ja välineisiin. Keittokirjassa teksti oli itsenäistä, kun taas ruokaohjelman tekstitykseen eniten vaikuttavat suhteet olivat tekstin alisteisuus kuvalle ja kuvan itsenäisyys. Tämä kielen ja kuvan suhde onkin otettava kääntämisessä huomioon, sillä se mahdollistaa tekstityksessä usein käytettävät poistot.
Avainsanat:
communicative purpose, cookery book, cooking show, genre, Jamie Oliver, mode, multimodality, text type
© Tritonia 2014-2019