Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2017

Varmola, Nina

Henkilöstöjohtaja johtoryhmän jäsenenä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Mikko Luoma
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
85
Henkilöstöjohtaminen on murroksessa, muuttumassa hallinnollisesta tukitoiminnosta liiketoiminnan strategiseksi kumppaniksi. Yritysten ylimmässä johtoryhmässä työskentelevien HR-johtajien roolista johtoryhmässä, johtoryhmätyöskentelystä ja vaikuttamisesta johtoryhmässä on saatavilla vähän empiiristä aineistoa. Tämän pro gradu-tutkimuksen tavoittteena on selvittää, miten henkilöstöjohtajat näkevät itsensä johtoryhmän jäsenenä, miten he vaikuttavat johtoryhmässä sekä mitkä tekijät vaikuttavat henkilöstöjohtajien näkemyksiin johtoryhmätyöskentelyn toimivuudesta.

Tämä kvalitatiivinen tutkimus toteutettiin hyödyntämällä HRM Partnersin keräämää haastatteluaineistoa, joka koostuu 27 henkilöstöjohtajan haastattelusta. Heistä 24 työskenteli Suomen sadassa suurimmassa yrityksessä ja kolme muussa yrityksessä. Haastatteluaineisto on erityinen pro gradu –tutkielman aineistoksi.

Tutkimuksen mukaan henkilöstöjohtajien rooli johtoryhmässä on kehittävä, uudistava ja kannustava. Henkilöstöjohtajat kokivat pääsevänsä johtoryhmässä vaikuttamaan erittäin hyvin niihin asioihin, joihin haluavat vaikuttaa. Henkilöstöjohtajien vallan lähteinä olivat vaikutussuhteet toimitusjohtajaan ja kollegoihin sekä uskottavuus, johon vaikuttivat kokemus ja osaaminen sekä persoona ja tulokset. Henkilöstöjohtajien käyttämiä vaikuttamistilanteita olivat kokousten, raportoinnin ja sovittujen tapaamisten lisäksi epämuodolliset vaikuttamistilanteet. Henkilöstöjohtajat hyödynsivät konsultaation ja rationaalisen suostuttelun yhdistelmää vaikuttaessaan. Tutkimuksen tulokset antavat olettaa, että vastanneilla henkilöstöjohtajilla on vaikuttamisen edellyttämää valtaa ja siksi HR-johtajat kokivat pääsevänsä johtoryhmässä vaikuttamaan erittäin hyvin niihin asioihin, joihin haluavat vaikuttaa. Henkilöstöjohtajien mukaan henkilöstöjohtajien tieto, kokemus, näkemys ja tehtävä saavat heidät tarkastelemaan johtoryhmän toimintaa eri näkökulmasta kuin muu johtoryhmä.
Avainsanat:
johtoryhmä, henkilöstöjohtaminen, henkilöstöjohtaja, vaikuttaminen
© Tritonia 2014-2019