Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2017

Koskela, Inkeri

Kolmikantasuhteen vaikutukset vuokratyövoiman rekrytointiin

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jenni Kantola
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
78
Vuokratyö nähdään joustavan työvoiman ääri-ilmiönä, minkä avulla yritykset pyrkivät paremmin vastaamaan globaaliin kilpailuun ja työelämän jatkuviin muutoksiin. Kun työvoima hankitaan yrityksen ulkopuolelta vuokratyönä, myös vuokratyövoiman rekrytoinnin päävastuu siirtyy vuokrausyritykselle. Vuokratyövoiman välittäminen on vuokrausyritysten pääsääntöinen tulonlähde, joten rekrytointiprosessin hallinta ja laadukas läpivienti ovat keskeinen osa heidän liiketoimintaansa. Vuokratyövoiman rekrytointi poikkeaa tavanomaisesta suorarekrytoinnista siten, että siinä on kahden osapuolen sijaan kolme toimijaa: vuokrausyritys, käyttäjäyritys sekä vuokratyöntekijä. Tästä tilanteesta käytetään myös nimitystä kolmikantasuhde.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää millainen vuokratyövoiman rekrytointiprosessi on ja minkälaisia vaikutuksia kolmikantasuhteella on vuokratyövoiman rekrytointiin. Tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena, jonka tavoitteena on tarkastella ilmiötä vuokrausyritysten rekrytointiasiantuntijoiden näkökulmasta sisällönanalyysin keinoin.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että vuokratyövoiman rekrytoinnilla on kolmikantasuhteesta johtuvia erityispiirteitä. Näistä erityispiirteistä korostuvat erityisesti rekrytoinnin kiireellisyys sekä kommunikoinnin merkitys. Jatkotutkimus on kuitenkin tärkeää, sillä vuokratyövoiman rekrytoinnissa tulisi ottaa huomioon myös vuokratyöntekijän sekä käyttäjäyrityksen näkökulmat.
Avainsanat:
vuokratyö, rekrytointiprosessi, kolmikantasuhde, vuokratyövoiman rekrytointi
© Tritonia 2014-2019