Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2017

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Numminen, Hanna

Veronkierto ja verosuunnittelu yritysjärjestelyjen erityiskysymyksissä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pekka Vainio
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
78
Veronkierto ja verosuunnittelu yhdistettynä yritysjärjestelyjen erityiskysymyksiin, kuten monivaiheisiin transaktioihin, on monimuotoinen ja paljon tuomioistuimissa käsitelty asia. Tutkielmassa tarkastellaan veronkierron ja verosuunnittelun rajanvetoa näissä erityiskysymyksissä oikeustapausten kautta.

Lisäksi selvitetään, miten EU-­‐‑oikeus vaikuttaa kansallisiin lainsäädäntöihin veronkierron sekä verosuunnittelun tapauksissa. Tutkielmassa perehdytään myös verotukselliseen riskienhallintaan, tappioiden vaikutukseen sekä moraaliseen rajanvetoon ja yhteiskuntavastuuseen.

Tutkielma on luonteeltaan lainopillinen eli oikeusdogmaattinen.
Avainsanat:
Veronkierto, verosuunnittelu, yritysjärjestelyt, liiketaloudelliset perusteet, EU-­‐‑oikeus.
© Tritonia 2014-2019