Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2016

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Odubanjo, Oladele Friday

SWOT Analysis of Solar Photovoltaic System in Nigeria- A review of the diffusion process

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Prof. Josu Takala, Dr. Ndzibah Emmanuel
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Industrial Management
Tutkielman kieli:
Englanti
Sivumäärä:
84
Saavutettaessa kestävän energian voimaa pidetään sitä "välttämätöntä ehtona” taloudelliseen muutokseen. Sähköenergian kuluttajat Nigeriassa etsivät janoisesti halvempia energiavaihtoehtojen korvaamaan näiden puutteita. Auringosta saatava energia on puhdasta, ympäristöystävällistä ja uusiutuvaa.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää SWOT analyysin avulla sähköntuotantoa aurinkoenergialla Nigeriassa ja tutkimaan asioita, jotka vaikuttavat aurinkosähköjärjestelmän diffuusioon Nigeriassa. Tutkimuksessa on käytetty kvantitatiivista tutkimusta ja tämän lähestymistavan avulla tutkitaan Solar PV markkinoita Nigeriassa. Tutkimuksen maantieteellisillä kokeilla-näytteet olivat Nigerian lounaisosassa- Lagosin kaupungissa. Vastaava korko oli 86% ja luotettavuus kokonaistuloksesta mitattuna oli sopusoinnussa hyväksyttävien teoreettisten standardien kanssa.

Tutkimuksessa käytetään SPSS analyysin tilastoja, joista saadaan sen luotettavuus ja pätevyys. Täyttääkseen sisäisen pätevyyden, tutkimuksessa mitattiin riippuvaisia ja riippumattomia muuttuja, jotka auttavat vastaamaan tutkimuksen kysymyksiin. Saavuttaakseen ulkoisen pätevyyden näytteet valittiin satunnaisesti turvaamaan eri ryhmien edustuksen.

Tutkimuksen havainnot osoittivat, että on olemassa lukuisia vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia, jotka auttavat Solar PV hyväksymistä ja levittämistä Nigeriassa. Tietojen analysointi osoittaa, että kuluttajat todennäköisimmin käyttävät aurinkoteknologiaa Nigeriassa edellyttäen ylläpitokustannuksia ja kustannusten asennus ei ole suurempi kuin keskimääräinen tulotaso kuluttajille.

Lopuksi, tutkimuksessa todettiin, että suurimmat esteet aurinkosähköjärjestelmätyypin diffuusiolle Nigeriassa ovat: (a) hankintakustannukset, asennus- ja huoltomaksut (b) aurinkosähköjärjestelmätyyppien kapasiteetti ja, (c) rajoitettu toimittajien määrät, toimittajien ja asiakkaiden etäisyys.


ABSTRACT

Access to stable source of power and electricity is regarded as the “sine qua non” of economic transformation. Energy consumers in Nigeria are tastily excavating for cheaper energy alternatives to compensate their power deficits. Energy from the sun is clean, environmentally friendly and renewable.

The purpose of the study is to analyze the SWOT of Solar Photovoltaic (PV) System in Nigeria and to investigate factors driving the diffusion of solar photovoltaic system in Nigeria. The study employed a quantitative research approach by means of a survey to investigate the Solar PV market in Nigeria. The survey’s geographical sample were from one of Nigeria’s south-west states- Lagos. With 86% responds rate, the reliability of the overall result measured was in harmony with acceptable theoretical standards.

This study uses factor analysis in SPSS statistic to arrive at its reliability and validity. To fulfill internal validity, the research measured both dependent and independent variables that help answer the research questions. To attain external validity samples were randomly selected to safeguard various groups’ representation.

The study’s findings indicated that there are numerous Strengths, Weaknesses, Threats and Opportunities accompanying with Solar PV adoption and diffusion in Nigeria. The data analysis reveals that consumers in Nigeria are most likely to patronize solar technology provided cost of maintenance and that the cost of installation does not outweighs the average level of income of consumers.

Finally, the study found that the key barriers affecting the diffusion of Solar PV system in Nigeria are: (a) cost of procurement, installation and maintenance (b) capacity of available Solar PV system and, (c) limited available numbers of suppliers and farness between suppliers and customers.
Avainsanat:
SWOT-Analyysi, Aurinkosähkö järjestelmä, Diffuusion prosessit, Nigeria/SWOT Analysis, Solar Photovoltaic System, Diffusion Processes, Nigeria
© Tritonia 2014-2019