Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2016

Kemilä, Miika

Vuorovaikutteisuudella ja yhteisöllisyydellä näkyvyyttä startup-yrityksen Twitter-viestintään. Tarkastelussa Jolla

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anita Nuopponen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Viestintätieteet
Koulutusohjelma:
Teknisen viestinnän maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
109
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten startup-yritykset voivat vaikuttaa Twitter-viestintänsä saamaan näkyvyyteen. Tutkimuksen kohteena oli suomalainen mobiilialan startup-yritys Jolla, joka perustettiin vuonna 2011. Startup-yritys mielletään nuoreksi yritykseksi, joka tavoittelee nopeaa kasvua ja kansainvälistymistä. Julkisuuteen tullessaan Jolla oli tästä erinomainen esimerkki. Jolla aloitti sosiaaliseen median viestintänsä lähes vuotta ennen tuotteensa julkistamista.

Tutkimusaineistona olivat kolmentoista kuukauden ajalta kerätyt Jollan Twitterissä julkaisemat viestit ja niihin tulleet vastaukset. Tutkimusaineisto kerättiin heinäkuun 2012 ja heinäkuun 2013 välisenä aikana, joten aineisto sisältää viestejä ajalta ennen ja jälkeen Jollan ensimmäisen puhelimen ja käyttöjärjestelmän ensimmäisen version julkistusta. Tutkimuksen tavoitteeseen pääsemiseksi viestit luokiteltiin niiden sisällön mukaan viiteen eri viestiluokkaan: markkinoiviin, tiedottaviin, vuorovaikutuksellisiin ja yhteisöllisyyttä korostaviin viesteihin sekä yksiselitteisiin vastauksiin. Viestit luokiteltiin myös niiden julkaisuominaisuuksien perusteella. Viestien aiheuttamien reaktioiden määrän perusteella eniten näkyvyyttä saivat markkinoivat ja tiedottavat viestit. Näkyvyys määriteltiin viestien aiheuttamien reaktioiden määrän perusteella.

Tutkimuksessa selvisi, että Jollan viestintä sisälsi toistuvia keinoja, kuten kohdeyleisön suoraa huomioimista, vuorovaikutuksellisuuden ylläpitämiseksi. Toisaalta tutkimuksen aineisto myös tuki ajatusta siitä, että vuorovaikutteisuutta voi tukea useilla eri viestinnällisillä keinoilla.

Tutkimusten tulosten mukaan startup-yritykset voivat vaikuttaa Twitter-viestintänsä saamaan näkyvyyteen panostamalla erityisesti tiedottavaan ja markkinoivaan viestintään. Tutkimustulokset myös osoittavat, että vuorovaikutteinen, monipuolinen ja aktiivinen viestintä tuottavat lisää viestintää yrityksen ympärille nostaen näin yrityksen näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.
Avainsanat:
Startup-yritys, sosiaalinen media, Twitter, yritysviestintä, markkinointi, viraalimarkkinointi, Jolla, tiedottaminen, vuorovaikutus
© Tritonia 2014-2019