Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2004

Saari, Teemu

XML-pohjainen tiedonvaihto ja sovellusintegrointi Microsoft BizTalk -palvelimella

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tietotekniikan professori Kimmo Salmenjoki
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Sivumäärä:
89
Sähköinen liiketoiminta kehittyy nopeasti. Yritykset käyvät keskenään yhä enemmän e-kauppaa Internetin välityksellä, jolloin merkittävään asemaan nousee kommunikoinnin hoitaminen sähköisessä liiketoiminnassa. Tänä päivänä ratkaisevia asioita kommunikoinnin hoitamisessa ovat XML-pohjainen tiedonvaihto ja sovellusintegrointi. Kommunikointi hoidetaan sanomiksi kutsuttujen liiketoimintadokumenttien välityksellä. XML-muotoisen datan vaihtamiseksi on kehitetty sanomakehyksiä, jotka määrittävät sanomalle rakenteen ja helpottavat siten tiedonvaihtoa yritysten välillä. Microsoft BizTalk Server 2002 on palvelin, joka toimii integroivana palvelimena sovellusten välillä. Se mahdollistaa sekä yrityksen sisäisen että yritysten välisen sovellusintegraation ja liiketoimintaprosessien automatisoinnin.

Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten kommunikaatio hoidetaan sähköisessä liiketoiminnassa. Tutkielman alkuosassa kommunikointia tarkastellaan yleisemmin perehtymällä XML-pohjaiseen tiedonvaihtoon. Sen jälkeen tarkastellaan kommunikointia BizTalkin näkökulmasta perehtymällä sen mahdollistamaan kommunikointitapaan. Lisäksi arvioidaan ohjelmiston soveltumista tehtäväänsä. BizTalkin toiminnan tarkastelu ja arviointi suoritetaan toteutetun esimerkkijärjestelmän pohjalta.

Sähköisessä liiketoiminnassa tapahtuvassa kommunikoinnissa käytetään useita erilaisia sanomamuotoja ja skeemoja. Siksi kommunikoinnin toteuttaminen ei ole yksinkertainen asia. BizTalkissa se toteutetaan suunnitellun liiketoimintaprosessin avulla. Liiketoimintaprosessiin määritetään sanomien kulku järjestelmässä, joka sisältää kommunikointiin osallistuvat sovellukset. BizTalk ohjaa tämän liiketoimintaprosessin suoritusta siten, että sanomat kulkevat järjestelmässä automaattisesti suunnitelman mukaisesti. BizTalk-järjestelmässä sisällä liikkuessaan kaikki sanomat ovat XML-muotoisia. Tämä mahdollistetaan sanomien välillä suoritettavalla muunnoksella. Sen ansiosta yritysten käyttämien sanomien rakenteen ei tarvitse olla toisiaan vastaava, vaan ne voidaan muuntaa haluttuun muotoon sekä vastaanotettaessa että lähetettäessä.
Avainsanat:
BizTalk, XML, SOAP, sovellusintegraatio, tiedonvaihto
© Tritonia 2014-2019