Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Vainionpää, Minna

Mielekkyyden kokemus vuokratyössä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jenni Kantola
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
74
Vuokratyö ja vuokratyövoiman käytön haasteet työelämässä nousevat ajoittain esiin tutkimusten ja lehtiartikkelien kautta. Toisinaan taas joku tuttava kertoo omasta vuokratyöpaikastaan ja kokemuksistaan. Aiheena vuokratyö ei ole uusi, joten se ei välttämättä kuulijassa tai lukijassa herätä suuria tunteita. Elämme hyvinvointiyhteiskunnassa, jossa työelämäasenteet ovat muuttumassa. Työn ja muun elämän välinen tasapaino on tärkeää ja työltä vaaditaan myös mielekkyyttä.

Tutkimuksessa tarkastellaan vuokratyötä työn mielekkyyden näkökulmasta. Teoreettisessa osassa luodaan katsaus vuokratyöhön epätyypillisenä työnä, ja haetaan taustaa työn mielekkyyden käsitteelle osana työhyvinvointia. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jossa sisältöanalyysin kautta pyritään tulkitsemaan työn mielekkyyden kokemusta vuokratyössä. Tutkielmassa käsitellään myös sitä, miten henkilöstöjohtamisella voidaan vaikuttaa yksilön työn mielekkyyden rakentumiseen vuokratyössä.

Tutkimuksessa nousi esiin, että vuokratyössä työn mielekkyyden kokemukset ovat vastakkaisia, ei-mielekkyyden kokemuksia. Ei-mielekkyyden kokemuksina vallitsevat muun muassa alemmuuden, epäselvyyden, epävarmuuden, huijatuksi tulleen, pettymyksen, riiston ja vastenmielisyyden kokemukset.

Tutkielman johtopäätöksenä voidaan todeta, että henkilöstöjohtamisella ja esimiestyöllä voidaan vaikuttaa vuokratyöntekijän mielekkyyden kokemuksiin vuokratyössä. Työn eimielekkyyden kokemuksiin vaikuttaminen vaatii olemassa olevien toimintatapojen tarkastelua ja muuttamista vuokrayrityksessä henkilökohtahenkilökohtaisemmaksi, vuorovaikutteisemmaksi ja avoimemmaksi erityisesti esimiestyön osalta.
Avainsanat:
vuokratyö, työn mielekkyys
© Tritonia 2014-2019