Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Kalliokoski, Petri

VALTION VELKAANTUNEISUUDEN VAIKUTUS TALOUSKASVUUN EUROOPASSA VUOSINA 1995-2007

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Juuso Vataja
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Taloustiede
Koulutusohjelma:
Taloustieteen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
59
Tutkimus pohjautuu teoriaan, että valtion velkaantuessa talouskasvu hidastuu merkittävästi. Carmen Reinhart ja Kenneth Rogoff ovat tällä saralla maailman tunnetuimmat tutkijat, joiden mukaan kriittisen velkaantumisen raja ylittyy, kun velan suhde bruttokansantuotteeseen ylittää 90%. Tätä väitettä tutkiessaan he ovat keränneet 1180 havainnon aineiston 44 maasta vuosilta 1946-2009. He pitävät 90%:n velkaantumisastetta myös pisteenä, josta ei valtion taloutta ole enää helppo palauttaa kestävälle linjalle.

Valtion velkaantumisen tutkimiseen on käytettävissä valtava määrä dataa valtioiden velkamäärästä ja talouskasvusta. Lisäksi saatavilla on tietoja tekijöistä, jotka ovat johtaneet velkakriiseihin menneisyydessä. Tutkimuksessa keskitytään valtion velkaantumisen mekanismiin. Tutkimuksessa avataan, miten vaihtotase ja inflaatio vaikuttavat valtion talouteen, ja miten valtion budjettirajoite toimii.

Tutkimuksessa osoitetaan, miten valtionvelan suhteella bruttokansantuotteen kasvuun on selkeä korrelaatio. Tutkimuksen empiirisessä osuudessa käytetään 33 Euroopan valtion talousdataa vuosilta 1995-2007 tukemaan Reinhartin ja Rogoffin teoriaa. Tutkimuksessa käytettävät valtiot eivät ole merkittävästi velkaantuneet valitulla aikavälillä, ja taloudellinen ympäristö on ollut stabiili.
Avainsanat:
Valtionvelka, Vaihtotase, Kasvu, Inflaatio
© Tritonia 2014-2019