Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2016

Hakala, Laura

Eine vergleichende Fehleranalyse deutschsprachiger Aufsätze von finnisch- und schwedischsprachigen Gymnasiasten

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Mariann Skog-Södersved
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Saksan kieli ja kirjallisuus
Sivumäärä:
87
Tutkimus tarkastelee virheanalyysin avulla suomen- ja ruotsinkielisten lukiolaisten tekemiä oikeinkirjoitus- ja sijamuotovirheitä heidän kirjoittaessaan saksaksi. Tutkimusmateriaali koostuu yhteensä 38 saksankielisestä kirjoitelmasta, joista puolet on suomenkielisen lukion oppilaiden kirjoittamia ja puolet ruotsinkielisen.

Tavoitteena on selvittää, mitä virheitä lukiolaiset tekevät, ja vertailla ryhmien tekemiä virheitä keskenään. Lisäksi pohditaan mahdollisia syitä tehdyille virheille ja kerrotaan oikeat kielioppisäännöt virheisiin liittyen. Virheiden määrä eri ryhmissä on listattu taulukoihin.

Osoittautui, että suomen- ja ruotsinkieliset lukiolaiset tekevät pääosin samoja virheitä ja niitä esiintyy enemmän oikeinkirjoituksessa kuin sijamuodoissa molemmissa ryhmissä. Ruotsinkielisten kirjoitelmissa oli kaiken kaikkiaan suomenkielisiä enemmän virheitä, vaikkakin yksilölliset erot tuntuivat olevan huomattavia. Oikeinkirjoitusvirheistä yleisimpiä ovat puuttuvat kirjaimet ja pienellä alkukirjaimella kirjoitetut substantiivit, kun taas sijamuodoissa eniten hankaluuksia tuottivat akkusatiivi ja datiivi.

Virheiden syissä pääroolissa olivat interferenssi, huolimattomuus, kielioppisäännön tietämättömyys sekä yksinkertaistaminen.
Avainsanat:
Fehleranalyse, Fehlerklassifikation, Fehlerursachen, Fremdsprachenunterricht
© Tritonia 2014-2019