Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2016

Hartikainen, Jouni

Tuotekehitysprosessin uudistaminen pk-yrityksessä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Juho Ylimäki/Seppo Niemi
Tutkinto:
Diplomi-insinööri
Pääaine:
Energiatekniikka
Koulutusohjelma:
Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma (DI)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
66
Tämän tutkielman tarkoituksena oli uudistaa pk-yrityksen tuotekehitysprosessia vastaamaan paremmin kumppanuussuhteen vaatimuksia. Tutkielmassa perehdyttiin tuotekehitysorganisaatioihin, kumppanuussuhteisiin ja verkostoihin ja luotiin pk-yritykselle hyvin soveltuva tuotekehitysprosessimalli.

Työn aikana perehdyttiin tuotekehitysprosessien erilaisiin malleihin. Monesti tuotekehitysprosessit koostuvat peräkkäisistä vaiheista ja tarkastuksista. Yleisesti käytössä olevat tuotekehitysmallit perustuvat jo 60-luvulla kehitettyihin perusajatuksiin, joista on kehitetty nykyiseen liiketoimintaympäristöön paremmin sopivat versiot. Malleista yksi laajalti käytetty on niin sanottu Stage-Gate -malli.

Tässä työssä tuotekehitysprosessia kehitettiin Stage-Gate -mallin pohjalta ja yritykselle luotiin uusi, kumppanussuhteeseen hyvin sopiva malli, missä myös asiakkaalla ja toimittajilla on oma rooli. Uutta prosessimallia kokeiltiin yhden tuotteen kehitysprojektissa yhdessä eri sidosryhmien kanssa.
Avainsanat:
Tuotekehitysposessi, Stage-Gate, innovaatiot, verkostot
© Tritonia 2014-2019