Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2016

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Madetoja, Markus

Kiinteistön ilmanvaihtolaitteiden automaatio

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Reino Virrankoski/Timo Vekara
Tutkinto:
Diplomi-insinööri
Pääaine:
Sähkötekniikka
Koulutusohjelma:
Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma (DI)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
74
Ilmanvaihto on tärkeä osa rakennusta. Sillä on suuri vaikutus myös asumisviihtyvyyteen. Uusissa rakennuksissa ilmanvaihto on usein toteutettu ilmanvaihtokoneella, jolla pyritään siirtämään poistoilman lämpöenergia tuloilmaan. Vanhoissa rakennuksissa ilmanvaihto on puolestaan toteutettu joko painovoimaisena tai pelkkänä koneellisena poistona, jolloin tuloilma tulee ikkunoiden ja muiden rakenteiden kautta. Tällaisissa ratkaisuissa ilmanvaihdossa poistoilman kautta poistuvaa energiaa ei saada talteen. Vanhojen rakennusten ilmanvaihto voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa hajautettuna ilmanvaihtona, jolloin yksi ratkaisu on käyttää ikkunarakenteisiin integroitua ilmanvaihtokonetta. Tällöin ilmanvaihto voidaan toteuttaa huonekohtaisesti.

Haasteena hajautetun ilmanvaihdon ratkaisuissa on laitteiden välinen kommunikaatio, jota tarvitaan ilmanvaihdon hallitsemiseen kokonaisuutena. Työssä käydään läpi erilaisia kiinteistöautomaatioratkaisuja sekä sitä, miten kiinteistöautomaatioväyliä voitaisiin käyttää hyödyksi yksittäisten laitteiden säätämiseen ja koko järjestelmän liittämiseksi kiinteistöautomaatiojärjestelmään. Toisessa osassa käsitellään kiinteistön ilmanvaihdolle asetettavia vaatimuksia hajautetun ilmanvaihtoratkaisun näkökulmasta.

Työssä tarkastellaan myös langallisen kommunikaatioväylän soveltamista hajautettujen ilmanvaihdon laitteiden välisessä kommunikaatiossa. Työn tuloksena toteutettiin esimerkki ilmanvaihtolaitteiden välisestä perustason kommunikaatiosta. Tätä perustason kommunikaatiota voidaan käyttää pohjana laitteiden ohjauksen kaupallisessa suunnittelussa.
Avainsanat:
Kiinteistöautomaatio, ilmanvaihto, hajautettu ilmanvaihtojärjestelmä
© Tritonia 2014-2019