Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2016

Tuomaala, Anne

Pk-yritysten näkemyksiä hakukonemarkkinoinnin ilmiöstä ja sen roolista liiketoiminnassa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tero Vartiainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Koulutusohjelma:
Teknisen viestinnän koulutusohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
71
Hakukonemarkkinoinnista on tullut lyhyessä ajassa yksi yritysten tärkeimmistä markkinoinnin osa-alueista Internetissä, kun kuluttajakäyttäytyminen jatkaa digitalisoitumistaan jatkuvasti. Tiedetään, että nykyään yli puolet kuluttajista etsii tietoa ennen ostopäätöstä Internetin hakukoneista. Samalla hakukoneissa käytettyjen hakusanojen ja hakusanayhdistelmien määrä kasvaa joka vuosi yli 20 prosentilla. Hakukoneoptimointi ja hakusanamainonta ovat tärkeässä roolissa, kun yritykset etsivät keinoja myynnin kasvuun verkossa.

Tutkielman tavoitteena on saada selville hakukonemarkkinoinnin tuomia hyötyjä eri toimialan pk-yrityksissä. Tutkimuksessa halutaan erityisesti kiinnittää huomiota hakukonemarkkinoinnin yleisyyteen ja sen rooliin.

Tutkimuksessa tavoitteena oli löytää pk-yrityksille suunnitellun teemahaastattelun avulla vastaus tutkimuskysymyksiin. Haastattelu perustui tutkimuksen tavoitteeseen, joka on jaettu neljään tutkimuskysymykseen. Ensimmäiseksi tutkimuksessa selvitetään hakukonemarkkinoinnin yleisyys suomalaisissa pk-yrityksissä. Seuraavaksi kartoitetaan pk- yritysten suhtautumista hakukonemarkkinointia kohtaan. Kolmanneksi tutkimuksessa selvitetään pk-yritysten näkemyksiä hakukonemarkkinoinnin hyödyistä. Lopuksi halutaan saada vastaus siihen, että toteuttavatko pk-yritykset hakukonemarkkinointia itse vai onko se ulkoistettu.

Tutkimus antoi hyvin tietoa hakukonemarkkinoinnin yleisyydestä ja sen roolista pk- yrityksissä. Hakukonemarkkinointi koettiin monessa pk-yrityksessä tärkeäksi ja yhteinen näkemys oli se, että siihen tulee varmasti panostaa lisää lähitulevaisuudessa. Vastaukset olivat samankaltaisia vaikka yritykset edustivat eri toimialoja.
Avainsanat:
Hakukonemarkkinointi, Hakukoneoptimointi, Hakusanamainonta
© Tritonia 2014-2019