Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Lilja, Sanna

Kuluttajaluottosopimusten riskienhallinta

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Mika Kärkkäinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
94
Lisääntynyt kuluttajien velkaantuneisuus ja maksuhäiriöt ovat johtaneet pankkisektorin yhä tarkempaan luotonannon sääntelyyn. Tästä syystä riskienhallinta on tärkeämmässä asemassa kuin koskaan aiemmin. Pankit pyrkivät riskienhallinnallaan turvaamaan luotonantoon liittyvät riskit sekä pankin että luotonsaajan osalta.

Tutkimuksessa vastataan ensinnäkin kysymykseen siitä, mistä elementeistä luottosopimus muodostuu ja miten siinä sovittuja asioita voidaan muuttaa kesken sopimuskauden. Tutkimusongelmana on selvittää kuluttajaluottosopimusten riskienhallintaa pankin ja luotonsaajan näkökulmista. Lisäksi tarkastellaan, millä keinoilla pankki voi varautua jo luottoa myönnettäessä mahdolliseen luottoriskiin ja luotonsaajan velan takaisin maksamisen ongelmiin. Tutkimuksessa käsitellään myös sitä, miten luotonsaaja voi varautua mahdollisen maksukyvyn heikkenemiseen ja luottosopimuksen voimassaoloaikana tapahtuviin korkomuutoksiin.

Tutkimuksessa havaittiin, että pankin riskienhallinnan välineisiin kuuluu selvittää luotonhakijan luottokelpoisuus ja arvioida vakuus perusteellisesti ennen luoton myöntämistä. Lisäksi tutkimuksessa todettiin pankin mahdollisuus varautua korkojen laskuun korkolattian avulla. Vastaavasti luotonsaaja voi varautua luottoon liittyviin riskeihin pankin tarjoamilla tuotteilla, kuten lainaturvalla tai korkokatolla.
Avainsanat:
Kuluttajaluottosopimus, riskienhallinta, luottosopimussuhde
© Tritonia 2014-2019