Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2016

Sopanen, Iina

"Design on DNA:ssa". Suomalainen design mediassa – muutoksia ja mahdollisuuksia

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tanja Sihvonen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Koulutusohjelma:
Viestinnän monialainen maisteriohjelma
Suuntautumisvaihtoehto:
Digitaalinen media
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
107
Suomalaisella designilla ja muotoilulla on vahvat juuret, jotka ovat rakentuneet käsityöperinteen ja tunnettujen suunnittelijanimien pohjalta. Tänä päivänä keskusteluun ovat nousseet aiheet esimerkiksi designin valmistusmaasta, sen uusista muodoista ja mahdollisuuksista sekä uusien designereiden ja suunnittelijoiden sukupolvesta. Esimerkiksi sanomalehdet, blogit ja poliittiset julkaisut rakentavat suomalaisen designin julkisuuskuvaa. Julkisuuskuva muodostuu osaltaan muotoilupoliittisesta keskustelusta, jota käydään mediassa ja joka toimii julkisuuden ehdoilla.

Tämän tutkimuksen tavoite oli selvittää, miten mediassa puhutaan suomalaisesta designista ja etenkin millaisia muutoksia suomalaisen designin menestymiseksi ehdotetaan. Tulevaisuuden kannalta on tärkeää ymmärtää myös historiaa, joten tutkimuksessa esitellään myös suomalaisen designin kehitystä. Kehitys näkyy tänä päivänä myös median puhunnoissa, jotka usein nojautuvat historiaan.

Tutkimusongelmaan haettiin vastausta kehysanalyysin avulla. Aineistosta tulkittiin kehyksiä eli laajoja näkökulmia. Aineisto koostuu 2000-luvulla ilmestyneistä 65 tekstistä, jotka kerättiin sanoma- ja aikakauslehdistä, blogeista sekä poliittisten ja designalan toimijoiden omista julkaisuista. Aineiston analyysin avulla tulkittiin kuusi erilaista kehystä – uskallus, designajattelu, yhteistyö, suomalaisuus, mahdollistaminen sekä näkymättömyys. Kehykset käsittelevät suomalaista designia erilaisista näkökulmista. Toimija-analyysin avulla tarkasteltiin, millaisia toimijoita teksteissä esiintyi ja millaisten toimijoiden vastuulle suomalaisen designin menestymistä asetetaan.

Menestyksekkään tulevaisuuden kannalta tärkeimmiksi asioiksi nähtiin designin ymmärtäminen laajana käsitteenä sekä toimijoiden välinen yhteistyö. Esille nousivat lisäksi esimerkiksi koulutus, rahalliset avustukset, rohkeus sekä historiallisten juurien ja suomalaisuuden hyödyntäminen. Designereiden lisäksi teollisuus ja valmistavat yritykset sekä median luoma julkisuuskuva saivat eniten vastuuta onnistuneen tulevaisuuden luojina.
Avainsanat:
muotoilupolitiikka, suomalaisuus, design, muotoilu, media, julkisuus, kehysanalyysi
© Tritonia 2014-2019