Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2016

Vainionpää, Hannu

Talouskriisi on Kreikan kohdalla kääntynyt antiikin tragediaksi. Talouden konseptuaaliset metaforat Pohjalaisen mielipidekirjoituksissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Esa Lehtinen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Nykysuomi
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
88
Tämän tutkimuksen tutkimuskohteena on sanomalehti Pohjalaisen talousaiheisten yleisönosastokirjoitusten talousmetaforat. Teoriataustana toimii kognitiivis-kielitieteellinen konseptuaalisen metaforan teoria, jonka mukaan metaforat eivät ole erikoisia kielellisiä ilmauksia, vaan ihmisen perustavanlaatuinen tapa jäsennellä ja ymmärtää ympäröivää maailmaa.

Tutkimuksessa on edetty aineistolähtöisesti analysoimalla teksteistä taloutta koskevat metaforiset ilmaukset. Ilmaukset on kerätty yhtenäiseksi dataksi ja tyypitelty niistä nousevien konseptuaalisten metaforien lähdealueiden mukaan. Tutkimusmenetelmänä on hyödynnetty Rudolf Schmittin systemaattisen metafora-analyysin mallia.

Aineisto muodostuu 83 talousaiheisesta yleisönosastokirjoituksesta, jotka on kerätty vuoden 2015 lehdistä aikaväliltä heinäkuu–lokakuu. Tutkimus osoitti, että taloutta jäsennellään useiden metaforien kautta. Ilmauksista muodostui 12 eri lähdealuetta. Metaforateorialle tyypillisesti metaforat on ilmaistu muodossa TALOUS ON X, jolloin X viittaa kapiteeleilla ilmaistuun lähdealueeseen. Lähdealueet ovat ORGANISMI, LIIKE, SÄILIÖ, KILPAILU, MATKA, RAKENNUS/RAKENNELMA, AHDINKO, YHTEISTYÖ, KONE, NÄYTELMÄ, SOTA ja AIKA. Analyysiin sisältyy myös 13. jaotteluryhmä, joka pitää sisällään sekalaisen ryhmän toisistaan eroavia, ilmauslukumäärältään vähäisempiä metaforia. Monipuolisen kartoituksen perusteella myös nämä tapaukset on analyysissa otettu huomioon.

Ilmausten keskiössä oli kyseisen ajankohdan talouden heikko tilanne, jota toistuvasti jäsenneltiin eri metaforien avulla. Käytetyn metaforan kautta taloudellisen tilanteen luonne ja vakavuus saavat sävyeroja, jolloin positiivinen ja negatiivinen jäsentely vaihtelee.
Avainsanat:
Konseptuaalinen metafora, talous, mielipidekirjoitus, Pohjalainen
© Tritonia 2014-2019