Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Tikkanen, Asta

Yritysoikeuden näkökulma sukupolvenvaihdokseen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pekka Vainio
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
109+1 liite
Tutkielmassa käydään läpi erilaisia vaihtoehtoja sukupolvenvaihdoksen toteuttamiselle. Tällaisia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi lahja, lahjaluonteinen kauppa, yrityskauppa, sulautuminen, jakautuminen, liiketoimintasiirto, omien osakkeiden hankkiminen ja holding -yhtiön luominen.

Tutkielman Case yrityksenä on Biomaa Oy ja sen kauppa ulkopuoliselle ostajalle. Näkökulmana ovat suoranaisen sukupolvenvaihdoksen lisäksi yritysmyynnit ja yritysmyyntien kautta yritystoiminnan siirtäminen uudelle jatkajalle. Tutkimuksen tutkimuskysymyksiä ovat: Miten sukupolvenvaihdoksen verotus toimitetaan eri omistuksen siirtymisen vaihtoehdoissa, ja mitkä ovat verosuunnittelun rajat? Miten case yrityksessä on toteutettu sukupolvenvaihdos yritysmyynnin kautta? Mitkä ovat menestyneen sukupolvenvaihdoksen avaintekijöitä?

Tutkielmassa selvitetään vallitsevaa sukupolvenvaihdosten oikeustilaa, ja se perustuu suureksi osaksi oikeuskirjallisuuteen ja oikeustapauksien läpikäymiseen. Tutkielmassa lähestytään tutkimusongelmaa myös käytännönläheisesti case yrityksen kautta.

Tutkimuksen tärkeimpiä johtopäätöksiä ovat, että sukupolvenvaihdos on moninainen kokonaisuus jonka valmisteluun on varattava aikaa. Sukupolvenvaihdos tarvitsee voimakasta jälkihoitoa jotta yritys säilyttää toimintaedellytyksensä sukupolvenvaihdoksen jälkeen. Verotuksen laaja tuntemus auttaa sukupovenvaihdoksen toteuttamisessa.
Avainsanat:
Sukupolvenvaihdos, Yritysverotus, Yrityskaupat, Due diligence
© Tritonia 2014-2019