Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Torkki, Otso

SUOMEN ASUNTOMARKKINOIDEN HINNANMUODOSTUS

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Petri Kuosmanen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Taloustiede
Koulutusohjelma:
Taloustieteen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
67
Asunnot ovat suomalaisten kotitalouksien merkittävin varallisuuserä. Asuntojen hintojen kehitys vaikuttaa suoraan kotitalouksien varallisuuteen ja siksi myöskin kotitalouksien kulutukseen ja koko talouteen. Siksi on tärkeää tietää mistä asuntojen hintojen muutokset johtuvat ja miten hinnat kehittyvät tulevaisuudessa. Asuntojen nimellishinnat ovat nousseet koko Suomessa vuosina 1993–2015 keskimäärin lähes kolminkertaisiksi ja osittain sen vuoksi myös kotitalouksien varallisuus on kasvanut. Tässä tutkielmassa on selvitetty, mistä asuntojen hintojen muutokset Suomessa johtuvat ja onko muutoksille perusteita.

Tutkielmassa on aluksi käyty läpi aikaisempia tutkimuksia ja teoriaa asuntomarkkinoiden hintojen muodostumisesta ja sen jälkeen on käyty läpi Suomen asuntomarkkinoihin vaikuttavia asioita. Tämän jälkeen on rakennettu regressiomallit, joilla voidaan ennustaa asuntojen hintojen nimellistä ja reaalista kehitystä Suomessa. Tarkasteltavalla aikavälillä lähes kaikki asuntojen hintoihin teoriassa vaikuttavat tekijät ovat kehittyneet Suomessa hintoja nostavasti.

Tutkimuksen mukaan asuntojen hintojen nousu Suomessa johtuu korkotason laskusta, rakennuskustannusten noususta sekä tulotason noususta. Hintojen muutoksiin vaikuttaa merkittävästi myös edellisen vuoden aikana tapahtuneet muutokset asuntojen hinnoissa. Tämä kertoo siitä, että hintojen sopeutuminen pitkän aikavälin tasapainohintoihin on hidasta. Velkaantumisen taso suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin on myös noussut huolestuttavan korkealle korkotason laskettua ja voi aiheuttaa korkotason noustessa ongelmia asuntomarkkinoille. Asuntojen hintojen tapahtuneelle nousulle on ollut selvät syyt, mutta tulevaisuudessa hintojen muutokset voivat olla toisenlaisia. Erityisesti korkotason nousu voisi laskea asuntojen hintoja merkittävästi.
Avainsanat:
asuntomarkkinat, hintojen muodostuminen, Suomi, korkotaso
© Tritonia 2014-2019