Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Kaihoniemi, Anssi

Organisaatiomuutoksen kokeminen DISC-persoonallisuusprofiileittain

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Vesa Routamaa
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
121
Nykytietämyksen mukaan yrityksen henkilöstö on yrityksen tärkein resurssi. Siinä piilevät yrityksen todellinen kompetenssi ja tärkeimmät alkuun saattavat voimavarat. Ilman sopivia henkilöitä ja oikeata tapaa johtaa tätä joukkoa on mahdotonta päästä optimaaliseen tulokseen. Markkinatilanteiden kiristyessä monet yritykset pyrkivät tehostamaan toimintaansa. Tehostaminen puolestaan johtaa siihen, että jotain muutetaan - tai jokin muuttuu organisaatiossa. Yritysten asettamat toimintatavat kiristyvissä markkinatilanteissa tehostetaan vaativammiksi ja ne saatetaan kokea monenlaisin tavoin eri työntekijätasoilla ja eri DISC-persoonallisuusprofiileittain. Tutkimuksessa pyritään selvittämään myyntihenkilöiden keskuudessa erilaisten DISC-persoonallisuusprofiilien suhtautuminen organisaatiomuutoksiin muutosvastaisuuden näkökulmasta. Lisäksi pyritään löytämään oikea tapa vastata työntekijän muutosvastarintaan DISC-persoonallisuusprofiileittain ja siten johtaa työntekijää mahdollisimman tehokkaasti muutostilanteessa.
Avainsanat:
persoonallisuus, organisaatiomuutos, muutosvastarinta, DISC-persoonallisuusprofiilit
© Tritonia 2014-2019