Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Manninen, Elina

Sote-uudistus – uhka vai mahdollisuus? Tarkastelussa sote-uudistusta koskevan verkkouutisoinnin otsikot

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Terttu Harakka
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
80
Tutkimuksen aiheena on sote-uudistukseen eli sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistukseen liittyvä verkkouutisten otsikointi. Sote-uudistuksella pyritään luomaan kustannustehokas hyvinvointipalvelu, joka turvaa suomalaiset keskeiset hyvinvointipalvelut. Sitä valmisteltiin hallituskaudella 2011–2014, mutta sitä ei saatu valmiiksi.

Tutkimuksen tavoite on selvittää, millaisia kehyksiä sote-uudistukselle on mediassa annettu eli mitä puolia siitä nostetaan esiin verkkomediassa. Tutkimus vastaa kysymyksiin siitä, millainen kuva sote-uudistuksesta luodaan verkkolehtien otsikoiden perusteella, miten Ylen ja Helsingin Sanomien verkkouutisotsikot eroavat toisistaan ja millaisia puolia sote-uudistuksesta nousee esille näiden verkkolehtien otsikoiden perusteella.

Menetelmänä käytetään kehysanalyysiä. Aineisto koostuu kaikista sote-uudistusta koskevista Helsingin Sanomien verkkolehden ja Ylen verkkosivujen otsikoista aikaväliltä 1.1.2014–31.10.2014. Helsingin Sanomilla otsikoita on 120 ja Ylellä 102 eli analysoitavana on yhteensä 222 verkkouutisotsikkoa.

Aineistosta erotellaan vähättely-, uhka-, mahdollisuus-, huumori- ja neutraali-kehykset. Uutisotsikot jaetaan myös poliittisen idean kehyksiin, joita ovat ideologia-, menettelytapa- ja poliittisen pelin kehykset. Lisäksi otsikot jakautuvat positiivisiin, negatiivisiin ja neutraaleihin otsikoihin.

Erot Helsingin Sanomien ja Ylen välillä ovat vaihtelevia ja niiden välillä on suuria eroja. Kokonaisuudessaan Ylen otsikot ovat positiivisempia kuin Helsingin Sanomien otsikot. Tästä voi päätellä, että median suhtautuminen politiikkaan on usein negatiivista.
Avainsanat:
Kehysanalyysi, verkkojournalismi, politiikan journalismi, sote-uudistus, uutisotsikko
© Tritonia 2014-2019