Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Viherto, Ville

Sisäisen tarkastuksen olemassaoloon vaikuttavat tekijät suomalaisissa pörssiyhtiöissä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Annukka Jokipii
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
56
Tässä tutkielmassa selvitettiin tekijöitä, jotka selittävät, miksi suomalaisilla pörssiyhtiöillä on oma sisäisen tarkastuksen toiminto. Agenttiteorian avulla voidaan selittää sisäisen tarkastuksen olemassaoloa. Aikaisempi tutkimus on kuitenkin osoittanut, että agenttiteoria ei kuitenkaan ole aukoton sisäisen tarkastuksen olemassaolon selittämisessä. Sisäisen tarkastuksen toiminnon rooli on muuttunut perinteisestä tarkastustoiminnasta lisäarvoa tuottavaan rooliin, eikä sen työ enää ole pelkkää varmistustoimintaa.

Viime vuosina sisäisestä tarkastuksesta on tullut yhä tärkeämpi osa organisaation riskienhallintaa, jolloin sisäinen tarkastus saatetaan siis perustaa uuden riskienhallintaroolinsa takia. Lisäksi aikaisempi tutkimus on osoittanut, että organisaation muut valvontamuodot, kuten tarkastusvaliokunta ja tilintarkastus vaikuttavat sisäisen tarkastuksen toiminnon olemassaoloon, sillä toiminnoilla on samanlaisia tavoitteita.

Tutkielman aineistoina käytetään Helsingin Pörssissä listattuja yhtiöitä 31.12.2013. Lopulliseksi aineistoksi muodostui 100 yrityksen aineisto. Logistisen regressioanalyysin avulla etsittiin ne tekijät, jotka agenttiteorian, yrityskohtaisten riskitekijöiden ja muiden valvontamuotojen osalta vaikuttavat sisäisen tarkastuksen olemassaoloon. Tulokset osoittivat, että agenttiteoria selittää sisäisen tarkastuksen olemassaoloa Suomessa. Yrityskohtaiset riskitekijät eivät selittäneet sisäisen tarkastuksen olemassaoloa. Muiden valvontamuotojen osalta havaittiin, että tilintarkastuksella on positiivinen vaikutus sisäisen tarkastuksen olemassaolo.
Avainsanat:
sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta, agenttiteoria, riskienhallinta
© Tritonia 2014-2019