Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Hakonen, Margareeta

Popularization of EU Debt Crisis Terminology in Newspapers

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Sirkku Aaltonen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Englannin kieli
Tutkielman kieli:
Englanti
Sivumäärä:
62
Kreikalle toukokuussa 2010 myönnetty apupaketti on merkittävä tapahtuma Euroopan talouskriisin aikajanalla. Apupakettien kaltaisista asioista päättävät EU:ssa viime kädessä EU-kansalaiset parlamenttiin valitsemiensa edustajien kautta, ja jotta äänestäjät kykenevät tekemään viisaita ja harkittuja päätöksiä, tulee heillä olla riittävästi objektiivista tietoa. Tässä medialla ja sen käyttämällä kielellä on huomattavasti näkymätöntä valtaa.

Tutkielmassa tutustutaan kolmeen sanomalehtiartikkeliin, kukin eri euromaasta ja kaikkien aiheena Kreikan vuoden 2010 apupaketti. Tarkoituksena on tutkia, kuinka apupakettiin liittyviä termejä on käsitelty artikkeleita kirjoitettaessa. Tarvittava teoria on jaettu kahteen kappaleeseen: ensimmäisessä annetaan perustietoa terminologiasta erikoisalojen kielten näkökulmasta (yleiskieli ja erikoiskieli, sanat ja termit) ja toisessa keskitytään tutkielman analyysiosiossa tarvittaviin työkaluihin, eli käsitejärjestelmään ja termien erilaisiin popularisointikeinoihin. Keskeisiä käsitteitä ovat erikoisalaviestinnän yleiset käsitteet: yleiskieli, erikoisalojen kielet, sana ja termi, popularisointi ja käsitejärjestelmä.

Termit on poimittu artikkeleista käsitejärjestelmän avulla, minkä jälkeen ne on sijoitettu eri popularisointityökaluista muodostettuihin luokkiin. Tuloksia tarkastellessa selviää, että tärkeintä ei välttämättä ole kunkin popularisointityökalun suosio vaan popularisoinnin seuraukset. Esimerkiksi yleiskielisten sanojen suosiminen termin tilalla ja määritelmien vähäinen määrä saattavat luoda lukijalle subjektiivisen näkemyksen aiheesta, kun taas metaforat voivat antaa tapahtumalle väritetyn sävyn.
Avainsanat:
Popularization, LSP, media language, terminology, terminology of finance
© Tritonia 2014-2019