Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Sorvisto, Linda Marianne

Finnish Nature Branded: Promoting Finland through Visit Finland’s Website

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tiina Mäntymäki
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Englannin kieli
Tutkielman kieli:
Englanti
Sivumäärä:
90
Tämä tutkimus tarkastelee Suomen maabrändäystä turismin edistämiseksi luontomielikuvien kautta Visit Finland -internetsivustolla. Mielikuvat luonnosta valikoituivat tutkimuskohteeksi, koska luonto nousee sivustolla teemoista vahvimmin esille, eli maabrändäys nojaa luontomielikuviin. Tutkimuskysymyksinä ovat mitä mielikuvia luonnosta Visit Finland käyttää, miten näitä mielikuvia viestitään sisällöllä eri sivuilla, miten nämä mielikuvat muodostuvat kirjoitetusta tekstistä ja kuvista sekä miten nämä mielikuvat brändäävät Suomen luontoa sekä Suomea.

Tutkimus hyödyntää teorioita matkakohteiden mielikuvista ja maabrändäyksestä sekä multimodaalisuudesta. Tutkimuksessa kohdemielikuvien katsotaan koostuvan kohteiden ominaisuuksista muodostaen kokonaiskuvan kohteesta. Maabrändi taasen muodostuu kaikkien maahan liittyvien mielikuvien summasta mukaan lukien sekä ominaisuudet että muut mielleyhtymät. Suomen luonnon brändin voidaan katsoa koostuvan kaikista Visit Finland -sivustolla kommunikoitujen luontomielikuvien kokonaisuudesta ja muodostavan osan Suomen maabrändiä. Multimodaalisuus olettaa merkitysten rakentuvan elementtien, etenkin kirjoitetun tekstin ja kuvien, yhteistyössä.

Tutkimuksessa selvisi, että Suomea ja Suomen luontoa brändätään Visit Finland -sivustolla pääasiassa kuuden mielikuvan kautta: näitä olivat luonto kaikkialla; puhdas ja koskematon luonto; hiljaisuutta sielulle; luonnossa oleminen ja tekeminen sisältäen alakohdat luonnon helmassa ja aktiivisena luonnossa; mysteerinen luonto; sekä polariteettien luonto. Kirjoitettu teksti ja kuva rakentavat näitä mielikuvia dialogisesti eri sivujen sisällön perusteella. Tutkimustulokset osoittavat, että luontokuvien perusteella muodostuva Suomen luonnon brändi voidaan tiivistää luonnon kauneuteen, monimuotoisuuteen sekä kaikkialla läsnäolevaan luonteeseen. Luontobrändin kautta tarkasteltuna maabrändi voidaan lyhentää jopa, että Suomi on laajan luonnon maa. Ongelmana brändäyksessä voidaan nähdä olevan laaja-alaisuus. Sivuston tavoitteena on mainostettujen luontomielikuvien avulla saada turisteja matkustamaan Suomeen, sillä ne vaikuttavat lukijoiden tietouteen, tunteisiin ja käytökseen.
Avainsanat:
Country branding, Destination branding, Online branding, Tourism marketing, Image marketing, Multimodality, Finland, Nature
© Tritonia 2014-2019