Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2015

Rantanen, Sini

Viraaleja eläinvideoita ja sankaritarinoita. Journalististen sisältöjen jakamisen logiikka Facebookissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Koskela
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
120
Koska internet on laskenut varastoinnin, sisällöntuotannon ja -jakelun kustannuksia, on sisältöjen niukkuudesta siirrytty sisältöjen yltäkylläisyyteen ja sekasortoon. Jotta verkon käyttäjät löytävät kiinnostavia sisältöjä, he tarvitsevat muiden kuluttajien suosituksia ja erilaisia hakutoimintoja. Sisältöjen jakaminen sosiaalisessa mediassa auttaa käyttäjiä löytämään ja jäsentämään tärkeitä ja mielenkiintoisia sisältöjä informaatiotulvasta.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten journalistisia sisältöjä jaetaan Facebookissa eli mikä on journalististen sisältöjen jakamisen logiikka. Tutkimuksessa sisältöjen jakamisen logiikan nähdään muodostuvan siitä, kuinka paljon ja millaisia sisältöjä jaetaan. Sisältöjen jakamisella (user distributed content) tutkimuksessa tarkoitetaan sosiaalisen median käyttäjien tuottamien sisältöjen jakamista tai journalistisen median tuottaman sisällön uudelleenjakamista. Tutkimuksessa selvitetään sekä Facebookin käyttäjien että journalististen medioiden jakamisen logiikkaa, koska käyttäjien lisäksi myös journalistiset mediat jakavat omia sisältöjään Facebookissa. Tutkimuskohteena ovat Iltalehti, Helsingin Sanomat (HS) ja Yle ja aineistona näiden verkkosivuilla julkaistut sisällöt.

Tutkimuksen mukaan sisältöjen jakamisessa nousevat esiin viraalit sisällöt, joilla tarkoitetaan viruksen lailla käyttäjältä toiselle laajasti leviäviä sisältöjä. Eniten jaetaan hauskoja ja viihteellisiä eläinaiheisia sisältöjä. Myös sisällöt, jotka kertovat yksityisistä henkilöistä heidän omalla äänellään, ovat suosittuja. Facebookin käyttäjien jakamisen logiikkana on jakaa samoja sisältöjä kuin muut käyttäjät jakavat ja sisältöjä, jotka ovat kiinnostavia ja hyväksyttäviä Facebookissa. Syynä tähän on, että sisältöjen jakamisen tavoitteena on herättää vastapuolessa jonkinlainen reaktio. Käyttäjiä kiinnostavia sisältöjä jakamalla saadaan muut käyttäjät vähintään tykkäämään jaetusta sisällöstä.

Tarkasteltavista journalistisista medioista Iltalehden sisältöjen jakamisen logiikka on yhtenäinen käyttäjien logiikan kanssa. Iltalehti jakaa mahdollisimman paljon sisältöjä ja sellaisia sisältöjä, jotka kiinnostavat Facebookin käyttäjiä. HS:n ja Ylen sisältöjen jakamisen logiikkana on taas jakaa sisältöjä, jotka tukevat journalistisen median toimintaa. Journalistisen median oma aktiivisuus jakaa yleisöä kiinnostavia sisältöjä, lisää journalistisen median Facebook-sivujen tykkääjien määrää ja saa myös käyttäjät jakamaan sisältöjä aktiivisesti. Tämä taas kasvattaa journalistisen median verkkosivujen kävijäliikennettä.
Avainsanat:
Facebook, journalistinen media, sisältöjen jakaminen, sosiaalinen media, viraali
© Tritonia 2014-2019