Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2003

Laituri, Tarja

Bruksanvisningar för dammsugare - en komparativ studie

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Marianne Nordman
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Pohjoismaisten kielten laitos
Pääaine:
Ruotsin kieli
Sivumäärä:
75
Tutkielmani tavoitteena on selvittää, kuinka neljän ruotsinkielisen pölynimurin käyttöohje eroavat toisistaan riippuen pölynimurien hintaluokasta. Kaksi olettamustani ovat että, jos pölynimuri on halpa onko myös käyttöohje sekä sisällöltään että ulkoiselta olemukseltaan halvan näköinen sekä toiseksi, saako halvan pölynimurin ostanut asiakas sekä yhtä paljon että yhtä tärkeää informaatiota kuin kalliin pölynimurin ostanut asiakas.

Käyttämäni menetelmä on kvalitatiivinen, jossa käsittelen tekstin asettelua, kirjasinkokoa, tehokeinoja, lisätietoja, kuvia ja sivumääriä.

Ulkoisten piirteiden lisäksi otan esille lausekoostumuksen eli lauseen pituuden, lauserakenteen, sivulauseet ja lauseen aloittavan sanan.

Teoriaosuudessa käsittelen termit 'fackspråk', 'teknolekt' ja 'minilekt', kerron luettavuudesta ja luettavuusindeksistä, otsikoista ja piirroksista, esittelen käyttöohjeet yleisellä tasolla sekä yksityiskohtaisesti tutkimuskohteena olevat käyttöohjeet.

Tutkimustuloksenani oli, että ei voida todeta halvimman pölynimurin näyttävän sekä sisällöltään että ulkoiselta olemukseltaan halvalta mutta informaation osalta tulos oli päinvastainen. Halvan pölynimurin ostaja saa kyllä perustiedot mutta kalliimmassa tulee mukana myös muuta informaatiota.
Avainsanat:
dammsugare, bruksanvisning, struktur, syntax, lix
© Tritonia 2014-2019